Extended DISC

Extended DISC Personanalys är ett verktyg som identifierar våra kommunikativa och beteendemässiga styrkor och utvecklingspotential i en specifik yrkesroll eller situation.
Profilen ger indikationer på vår primära kommunikationsstil och är utgångspunkten i samtal kring detta.
DISC ökar förutsättningarna för bättre organisatorisk och social arbetsmiljö.
Under stress tappar vi alla strategier för god kommunikation och förståelse för andra. Konflikter, missförstånd, mobbing och kränkande särbehandling kan förebyggas med en ökad medvetenhet. Ni får en lättare vardag med färre missförstånd och bättre samarbete för både chefer och medarbetare.

 

Extended DISC hindrar inte heller personer från att utvecklas inom något område utan beskriver personens olika reaktioner i olika situationer och miljöer. Det ger individen:

  • en möjlighet att bättre förstå sin egna och andras beteenden.
  • möjlighet att utveckla sitt beteende för att bättre undvika konflikter
  • möjlighet att se vilka miljöer och situationer som ger mest energi.

Extended DISC-systemet är baserat på en psykologisk teori som utvecklades på 1920-talet.
– Dels av C. G. Jungs idé om två beteendeaxlar; känna av – intuition samt tanke – känsla, och de fyra viktigaste beteendemönster som detta skapar.
– Samt William Moulton-Marston som definierade en fyrdimensionell beteendekarta som kom att kallas DISC. Teorin lyfter på ett positivt sätt fram en persons styrkor, motivationsfaktorer, drivkrafter, ledarskapsstil och kommunikationsmönster.

De fyra färgerna

I DISC-teorin används fyra färger, röd, gul, grön och blå för att göra insikterna lätta att komma ihåg och använda. På det sättet skapas större medvetenhet om vikten av att ”matcha” en annan person, t ex genom tempo, bekräftelse, tid för reflektioner, saklighet och noggrannhet.

Vill ni göra en Individuell DISC-analys

10-15 min att svara på 24 frågor på webben, sen går vi igenom resultatet i rapporten som innehåller:

  • Ditt naturliga beteende/färgkombination.
  • Ditt anpassade beteende/färgkombination.
  • Vad kostar dig energi.
  • Dina styrkor och utvecklingsområden.
  • Dina motivationsfaktorer och vad som får dig att tappa motivationen.
  • Din kommunikationsstil och kommunikationsstrategier
  • Vad orsakar stress, vilka är dina tecken vid stress och hur kan du hantera stress.

För mer information kontakta oss.

Öppettider

Kontakt

Sociala media