Chefsstöd

Chefsrollen är en utsatt position med höga förväntningar från många parter. Ofta känner sig chefer ensamma med komplexa och svåra frågor som inte alltid lämpar sig att hantera i den egna arbetsgruppen eller med någon i den egna organisationen.

Vi ger stöd till chefer som är nyfikna på sin roll som chef, ökad självreflektion, hantering av stress och trötthet.
Vi arbetar med att öka inre resurser och att lära individen hantera motgångar.

Handledningen syftar till att utveckla ett ledarskap som är lustfyllt och uthålligt både för medarbetare och berörd chef.

Kontakta oss för offert

Öppettider

Kontakt

Sociala media

©2019 Lotta Lindgren AB