skip to main navigation

Lotta Lindgren

Handledning

HANDLEDNING

För att en grupp ska kunna utvecklas och växa behöver den lära sig handskas med olikheter, konflikter, konkurrens och ledarskap. Handledning är därför ett viktigt redskap  där människor ska samarbeta med varandra och med kunder.

Viktiga skäl till varför det lönar sig att ge grupper handledning:
• Utvecklas professionellt
• Förbättra samarbetet
• Utveckla individerna i gruppen kring bemötande och andra svårigheter
• Skapa större lugn i gruppen, därmed ökar fokus på arbetet.

Handledning kan vara

  • Att hjälpa behandlare att se och möta klienters grundläggande känslomässiga behov och att skapa en positiv atmosfär.
  • Att utmana ledningsgrupper att våga prata om de känslomässiga frågor som ibland är nödvändiga för att nå mål och hantera svårigheter.
  • Att stötta medarbetare och grupper att tillsammans utforska sitt bemötande, sina relationer och de svårare delarna i arbetet.

HANDLEDNINGEN BYGGER PÅ:

Mitt Engagemang:
Känslomässig kontakt, reparation vid missar, nyfikenhet och empati

Min Omsorg:
trygghet, tid för alla, återhämtning, fokus på behov

Min förmåga att Utmana:

lagom frustrationer och problematiseringar som stödjer kompetensutveckling för var och en,  stötta i att våga och hantera spänning och nervositet,  bemästra skam,  känna sig stolt och kompetent.

Vår lekfullhet och humor:

kreativitet och samhörighet,  hantera missar, motverkar skam och Fight, Flight Freeze-beteenden i handledningsgruppen.

 

Handledningsgrupp för ledare med begränsad erfarenhet. Arbete i grupp för att utveckla det egna ledarskapet. 5—8 personer träffas regelbundet 1 gång/ månad under 2 timmar. Tanken är att som chef få ett reflektionsutrymme tillsammans med andra i liknande situation och öva upp sin förmåga att vara sig själv och få tillgång till sina inre resurser. Exempel på teman: delegering, struktur, gränssättning, bygga relationer, våga fråga, svåra samtal, feedback, stå upp för värderingar, vara förebild, skapa hälsa i organisationen . Handledningen bygger på att alla deltagare delar med sig av sina egna erfarenheter, tillkortakommanden och framgångar.

Handledningsgrupp för ledare med flera års erfarenhet av chefs- och ledarskap. Fortsatt utveckling av det personliga ledarskapet — träna på feedback, positiv förstärkning, hantera konflikter och svåra samtal, mod att stå upp när det blåser, krishantering, hantera massmedia. 5—8 personer träffas regelbundet 1 gång/ månad under 2 timmar. Handledningen bygger på att alla deltagare delar med sig av sina egna erfarenheter, tillkortakommanden och framgångar.

Handledare:
Lotta Lindgren. Lotta är utbildad inom den lösningsinriktade teorin. 

Kontakta oss för offert och mer information.


Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få information direkt i din e-postlåda.

Läs mer...

Kurs i ledarskap och kommunikation för ledare, medarbetare, politiker, lärare och alla andra som vill utvecklas i sin roll på …

Läs mer...

Kraniosakral behandling ger kroppen möjlighet att själv lösa spänningar och obalanser på cellnivå så att en djup läkning kan ske.

Läs mer...

back on top