lotta

lotta

Oxytocin – återhämtningens hormon

download

Oxytocin, eller amningshormon som många kallar det, bildas i hypothalamus och frisätts i blodet. Hormonet är en liten peptid som stimulerar sin egen frisättning vilket är ganska ovanligt i kroppen. Oxytocinet stimuleras till ökad frisättning om den sporras, så kallad positiv feedback-loop. Ju mer stimuli desto mer aktiveras oxytocin-loopen.

Ökar vid önskad fysisk beröring
Oxytocin har en ganska kortvarig effekt, bara några timmar. Däremot ökar effekten vid amning och kan sitta i flera veckor. Naturen verkar alltså premiera relationsskapande beteenden. Det verkar dessutom finnas en ännu mer långsiktig effekt då kvinnor som ammar länge har en reducerad risk att utveckla hjärt-kärl-sjukdomar och typ-2 diabetes.

Husdjur
Det är troligen en liknande effekt bakom att stressnivåerna är lägre hos människor som har en god relation till ett djur, exempelvis hundägare. I vissa studier har de lägre frekvens läkarbesök, lägre blodtryck och minskad risk för återfall efter hjärtinfarkt.

download-1

Massage och Kraniosakral Terapi
Samma sak gäller vid massage och andra kroppsterapier – oxytocinet ökar och stressen minskar. ”Kompismassage” på 10 minuter på förskolor kan bidra till ökat välbefinnande och mindre stökigt beteende hos förskolebarnen.

Psykologiskt stöd
Det har även visat sig att oxytocin ökar av psykologiskt stöd och social support. I samband med förluster och separationer kan stressreaktionen minskas genom närvaron av andra människor som ger psykologiskt och mänskligt stöd. Det gäller både i privata relationer och i arbetssituationer. Stödet ökar oxytocin hos den person som behöver stödet.
En trygg och stödjande psykologisk miljö uppfattas alltså positivt och på så sätt kan oxytocin bidra till läkning och minskad effekt av stressupplevelsen.

Stress
Långvarig stress leder till fysiologiska effekter med ökat blodtryck, förhöjd puls och framför allt ökad kortisolutsönding (ett av våra stresshormon). Detta är bland annat skadligt för våra minnesfunktioner. Av den anledningen är det intressant att koppla samman forskning som visar att oxytocin kan påverka kortisolpåslaget genom sänkning av kortisol och dess negativa effekter. Att stötta individer i kris och trauma är således tacksamt för att minska negativ påverkan av stress.

Oxytocin är kroppen mirakelsubstans utan biverkningar.

Källa: KERSTIN UVNÄS MOBERG  ”Närhetens hormon, oxytocinets roll i relationer” (Natur & Kultur).

 

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget