lotta

lotta

HAR DU GRIT?

Det engelska ordet grit betyder beslutsamhet. Inom populärpsykologin brukar grit beskrivas som konsten att inte ge upp. Ursprungligen kommer ordet från den amerikanska psykologen Angela Duckworths forskning. Hon beskriver grit som en blandning av

  • uthållighet
  • förmåga att hålla fast vid långsiktiga mål
  • vara självdisciplinerad och
  • att inte ge upp trots motgångar.

Inom psykologin är grit ett icke-kognitivt drag baserat på individens passion för ett visst långsiktigt mål. Grit kan utvecklas och förstärkas, både av oss själva och genom stöd från föräldrar, lärare, chefer och vänner. Grit handlar om att hitta sin passion i livet, ringa in sitt personliga skäl till att fortsätta framåt, aldrig sluta öva och se varje misslyckadande som ett tillfälle att lära.

MOTIVATION
Motivation är en motor i allt lärande. Forskning visar att grit är avgörande för att nå resultat– eller det vi i dagligt tal kallar jävlar anamma. Det är motivationen som gör att man kämpar vidare fast det tar emot och motivation slår ibland både IQ och talang när det gäller att nå resultat.

Man skiljer mellan inre och yttre motivation. Yttre motivation handlar om konkret belöning som pengar och inre motivation innebär att drivas av ett eget intresse i det man gör trots att det saknas konkret belöning.

Alla lär vi oss olika fort men om man lär sig långsammare kan man kompensera för det genom att lägga ner mer tid. Och det är här grit kommer in i bilden. Det finns en mängd studier som säger att kämparanda hos barn och vuxna kan utvecklas genom rätt uppmuntran.

Till exempel kan det göras genom att individen känner att den egna kapaciteten kan påverkas. Den som märker att träningen ger resultat kommer också att vara mer benägen att anstränga sig. Och alla behöver möta utmaningar. Man lär sig genom att göra svåra saker. Fokus på det långsiktiga målet är också viktigt.

TÅLA MOTGÅNGAR
Motivation påverkas när människor får lösa uppgifter tillsammans och här är samverkan viktigt. I en bra grupp där alla bidrar och där allas bidrag tas emot kan motivationen bli riktigt stark.
Det behövs mer fokus på arbete med människors drivkrafter istället för att föresväva dem att det finns enkla lösningar. Det finns inget lärande som hela tiden kan vara roligt. Det ligger i utvecklingens natur att det ibland är arbetsamt och tråkigt. Så hjälp dina barn eller dina medarbetare att tåla motgångar – då utvecklas grit.

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget