skip to main navigation

Lotta Lindgren

Psykoterapi och bildterapi

Samtal med fokus på relationer, att läka inre sår och trauman, utveckla resurser och personlig utveckling.
Samtalet innebär att utforska inre och yttre begränsningar och möjligheter. Vi lyssnar och utmanar för att förstå vad som pågår i din inre värld.  Du är huvudpersonen i alla samtal.

Ofta kan det du brottas med upplevas som väldigt privat och ibland även skamligt vilket gör dig sårbar och ömtålig och då behöver du både trygghet och omtanke. Vårt arbete sker under tystnadsplikt.

Läs mer på:
http://www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se

BILDTERAPI

I bildterapin är det bilden och samtalet som är det bärande. Du uttrycker dig med hjälp av olika färgmaterial och det handlar inte om att vara konstnärligt lagd utan om att våga pröva och tro på bildens kraft och möjligheter. Behandlingen kan ske enskilt, för par eller i grupp.

• När du tampas med materialet så tampas du med dig själv.
• Du använder många av dina sinnen – syn, hörsel, känsel, lukt, minnet och hela kroppen.
• Bilden finns kvar vilket gör det möjligt att följa den egna inre processen i bilderna.
• Bilden härbärgerar svårigheter och fungerar därför avlastande.
• Det är en process som aktiverar många hjärnfunktioner.
• Själva bildskapandet är helande och kan väcka livslust.
• Att måla innebär att du är i ett meditativt tillstånd, vilket är vilsamt.

Läs mer på:
http://www.bildterapi.se

Många chefer går ledarutvecklingskurser och ledarprogram och möter sen en arbetsgrupp som inte har samma kunskaper. Vi vet att behovet…

Läs mer...

Som terapeut är Lotta intresserad av tvåpersonspsykologin d.v.s. hur människor anknyter (söker närhet) till varandra och vilken kvalité relationerna har…

Läs mer...

För att en grupp ska kunna utvecklas och växa behöver den lära sig handskas med olikheter, konflikter, konkurrens och ledarskap….

Läs mer...

back on top