skip to main navigation

Lotta Lindgren

Relationell psykoterapi, hypnosterapi och bildterapi

Psykoterapeutiska samtal med fokus på relationer, att läka inre sår och trauman, utveckla resurser och personlig utveckling.
Samtalet innebär att utforska inre och yttre begränsningar och möjligheter. Vi lyssnar och utmanar för att förstå vad som pågår i din inre värld.  Du är huvudpersonen i alla samtal.

Relationell psykoterapi är “metodneutral”, dvs. den utgår inte, som många andra terapiformer, från att använda en förutbestämd metod. Det är istället samspelet mellan patient och terapeut som står i centrum och där  relationen blir en ömsesidig samarbetsprocess. Vi möter våra patienter med en lärandeattityd snarare än en diagnos/sjukdomsfokuserad attityd.

Hypnos innebär att man i ett öppet, kreativt och fokuserat trancetillstånd utforskar sitt inre. Hypnos kan sägas vara en väg förbi det medvetna rationella och analytiska tänkandet. Arbetet är relationsinriktat och resursorienterat.

Ofta kan det du brottas med upplevas som väldigt privat och ibland även skamligt vilket gör dig sårbar och ömtålig och då behöver du både trygghet och omtanke. Vårt arbete sker under tystnadsplikt.

BILDTERAPI
I bildterapin är det bilden och samtalet som är det bärande. Du uttrycker dig med hjälp av olika färgmaterial och det handlar inte om att vara konstnärligt lagd utan om att våga pröva och tro på bildens kraft och möjligheter. Behandlingen kan ske enskilt, för par eller i grupp. När du tampas med materialet så tampas du med dig själv. Du använder många av dina sinnen – syn, hörsel, känsel, lukt, minnet och hela kroppen. Bilden härbärgerar svårigheter och fungerar därför avlastande. Det är en process som aktiverar många hjärnfunktioner. Själva bildskapandet är helande och kan väcka livslust.
Att måla innebär att du är i ett meditativt tillstånd, vilket är vilsamt.

Kurs i ledarskap och kommunikation för ledare, medarbetare, politiker, lärare och alla andra som vill utvecklas i sin roll på …

Läs mer...

Är det bekymmer i personalgruppen – allt från konflikter och samarbetsproblem till attitydproblem och bristande ledarskap – så lönar det…

Läs mer...

Jan Kindberg hos oss. Jan har lång erfarenhet av arbete med unga vuxna, trauman och stress. Han är leg psykolog…

Läs mer...

back on top