lotta

lotta

VÅRT BEHOV AV TILLIT

Då hjärnan upplever att den utsätts för hot reagerar den, via det limbiska systemet och Amygdala där vårt känslocentrum finns, instinktivt. När vi kan lugna ner den delen av hjärnan och istället uppleva lugn, trygghet och belöning får vi tillgång till prefrontala cortex, där våra kognitiva funktioner finns. Här får vi större tillgång till vår kreativitet, analysförmåga och empati.

Vi vet att våra ursprungliga överlevnadsbehov är att undvika överraskning och att bli uteslutna ur gruppen, och att vi reagerar på samma sätt då vi utsätts för sociala hot som vi gör om vi utsätts för fysiska hot. Vi kan då se att de sociala rädslorna, som kan upplevas i situationerna nedan, handlar om precis samma saker – en oro över att bli överrumplad (göra bort sig) eller att bli utesluten (inte accepterad) av gruppen.

Exempel då vi kan uppleva ett socialt hot:

• Dina kollegor går på lunch och du tillfrågas inte om att följa med.
• Du vet inte om din rapport kommer att gillas av högsta ledningen.
• En kollega får en utbildning och du får den inte.
• En kollega eller din chef lyssnar inte på det du har att säga under ett möte.
• Du börjar i en ny arbetsgrupp där du inte känner någon.
• Samtalet dör ut då du kommer in i ett rum.

Vi kan som individer och ledare försätta både oss själva och andra i hotläge genom det vi tänker, säger och gör. Genom att öka vår medvetenhet om vad det är som pågår i våra och andras hjärnor kan vi börja göra förändringar.

Tillit utan garantier
Så varför är det viktigt att kunna känna tillit? Vi lever i en värld med ett konstant informationsflöde och i ständig förändring. Att då inte ha tillgång till sin kreativitet, analytiska förmåga och empati, utan istället lägga energi på att försöka bekämpa sina tvivel, hålla tillbaka sin oro och sina rädslor, är inte hållbart på sikt. Det tar för mycket energi.

Brené Brown (professor i sociologi, författare) har i sina studier funnit att människor som har tillit också vågar vara sårbara. Hon menar att det krävs mod för att kunna vara sårbar. Om du vågar vara sårbar, det vill säga, om du visar tillit utan några krav på garantier kommer du kunna uppleva tillit, värme och kärlek från andra människor. Vidare säger hon att ”sårbarhet är den plats varifrån innovation, kreativitet och förändring föds”. Hur kan vi förstå och använda detta i vårt dagliga liv?

 

Omfokusera
Genom den moderna neurovetenskapen vet vi att våra hjärnor är plastiska, det vill säga att vi aktivt kan skapa nya nervbanor i våra hjärnor. Vi kan skapa kopplingar i hjärnan som stärker vår förmåga till tillit på samma sätt som vi kan bygga muskelfibrer då vi tränar fysiskt.

Vi kan börja träna på detta genom att se att ingen är perfekt, inte heller jag själv. Att tvivla, bli orolig och ibland rädd för att inte duga, att inte kunna och att inte lyckas – det är fullständigt normalt. Det handlar om att vara ödmjuk inför detta och börja ta sig an sina egna rädslor och tvivel. När vi förstår att detta också händer andra kan vi hjälpas åt genom att prata om det istället för att försöka dölja det och fokusera på det som är meningsfullt och gott.

Nästa steg är att i varje given situation och relation vara mer intresserad av att fokusera på det som är bra, det som fungerar och det som är gott, snarare än vad som är fel och inte fungerar. Det innebär förstås inte att ignorera sådant som faktiskt är dåligt och som gör dig eller andra illa. Vi vet att våra hjärnor har en stark förkärlek för att leta risker och faror i allt den möter och då blir det extra viktigt att se vad som är fakta och vad som är fantasier och hjärnspöken.

Förmågan att skifta fokus kan man träna upp genom bland annat genom medveten närvaro. Att vara medveten innebär att ta en liten paus, ge tid för reflektion före eller efter en handling. Om du tar den där pausen innan du agerar kan du fokusera på vad du verkligen skulle vilja skapa och tänka igenom vilken effekt du vill bidra till, hur du vill vara och uppfattas i situationen. Det handlar om att ge utrymme för att glädjas åt det som är gott, att känna tacksamhet över att ha goda relationer. Det handlar också om att reflektera över det som inte fungerade, vad som blev fel, kanske be om ursäkt eller be om feedback.

Tillitsfulla relationer
Att skapa förutsättningar för och odla tillitsfulla relationer mellan individer i team och i organisationer är något av det viktigaste vi människor, medarbetare och ledare kan göra för att skapa kreativitet, empati, arbetsglädje och också effektivitet. Att vara i sammanhang där vi kan uppleva tillit ökar vår förmåga att bidra till gruppens och organisationens gemensamma framgång.

 

Så kom ihåg:

Var ödmjuk inför det faktum att din hjärna är negativt förprogrammerad och ofta hittar på saker baserat på rädslor, tvivel och oro.

❤ Ta paus för att reflektera över vad som verkligen pågår och hur du själv vill vara och uppfattas i stunden.

❤ Fokusera på vad som verkligen är meningsfullt och viktigt för dig, och vad som verkligen gör dig glad.

❤ Visa tillit – och du kan uppleva glädje, tacksamhet och kreativitet!

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget