lotta

lotta

Vad är ångest?

Ångest är en stark oro eller rädsla som tydligt känns i kroppen. Den kan vara låg- eller högintensiv. Ångest är reaktioner från nervsystemet som du inte kan styra själv. Det kan kännas mycket obehagligt att ha ångest, men det är inte farligt.

Psykisk ohälsa


Ångest ger också kroppsliga reaktioner, de vanligaste är:

• tryck över bröstet,
• hjärtat slår snabbt eller hårt
• torrhet i munnen
• klump i magen
• yrsel eller svaghet i musklerna
• diarré eller urinträngningar
Ångest är också vanligt vid utmattningstillstånd och vid stark stress.

Ofta kommer ångesten utan att det finns något tydligt yttre hot vilket kan skapa en känsla av overklighet. Många beskriver det som att befinna sig ”i en bubbla”, avskärmade från omvärlden. Ångest är ett tillstånd som går över av sig själv, ofta på några få minuter. Men tanken på ångesten kan stanna kvar längre, och göra dig rädd för att känslan ska komma tillbaka.

Om du har så mycket ångest att det börjar begränsa ditt liv kan du behöva söka hjälp. Det finns bra hjälp att få.Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget