lotta

lotta

Tidsperspektiv

Jag läste en blogg av Mikael Jensen om tid som var så intressant. Här är ett utdrag:
Philip Zimbardo och John Boyd kom 2008 ut med boken The Time Paradox som handlar om hur vi ser på tid. Även om vi i stora delar av världen förhåller oss till klocktid, vilket är en gemensam referensram, finns det fortfarande flera sätt att orientera sig kring tid. Zimbardo och Boyd menar att det finns sex grundläggande sätt att orientera sig till tid.
Negativt dåtidsperspektiv

En person som har ett negativt dåtidsperspektiv har ofta nära till minnen av jobbiga eller hemska händelser i det förflutna som påverkar vad som händer i nutid. Denna person har ofta blivit misshandlad eller illa utsatt tidigare i livet. Det medför att hen har bilder i huvudet som pockar på när händelser i nuet aktualiserar dessa. Vi tolkar nästan alltid nuet med hjälp av våra erfarenheter men dessa personer har lätt för att tolka sin nutid med just de negativa händelserna i det förflutna som referenspunkt.

Positivt dåtidsperspektiv

En person med ett positivt dåtidsperspektiv låter ofta minnen ta plats i nutiden. Det handlar då främst om positiva minnen. Minnen från mysiga stunder, minnen av roliga saker och aktiviteter, minnen av ett trevligt umgänge, och minnen av när det gick bra. För dessa personer finns det även dåliga minnen men de skuffas undan så fort det går. I någon mening var det bättre förr för att man ser det som var bra förr.

Hedonistiskt nutidsperspektiv

Den hedonistiska personen vill njuta i stunden. Det innebär att vara impulsiv och fatta beslut som får omedelbar verkan. Man vill leva som om detta vore sista dagen i livet och därför festa med kompisar, göra spännande saker och vara spontana tillsammans. Man försöker undvika människor som är förutsebara och situationer som är uttråkande. Själv vill man ta risker för att öka spänningen och ser gärna resan som viktigare än målet. I valet mellan hjärta och hjärna följer personen främst sitt hjärta. Den hedonisktiska personen vill njuta av livet och leva det i nuet.

Detta perspektiv innebär en tro på att ödet bestämmer vad som sker här och nu. Det är ingen idé att planera för framtiden eller att spara för framtiden för det går inte att veta hur framtiden blir. Man kan ha tur och få det man behöver vilket gör att det inte lönar sig att arbete hårt, för vem vet om man får det man strävar efter ändå. Livet upplevs för komplext för att kunna göra något åt det. Det verkar snarare som att man styrs av krafter som man inte förstår.

Framtidsperspektiv

Människor med framtidsperspektiv har tydliga mål att uppnå inom en överskådlig tid. Man börjar dagen med att lista de saker man ska göra och planerar för hur de ska göras. Det rör sig om en målmedveten och beslutsam person som kan låta dagens roliga händelser få stå åt sidan till förmån för det som behöver göras för att uppnå morgondagens mål. Det som inte görs idag kommer inte att kunna göras senare. Alltså är det bäst att fixa det så att det är gjort. Denna person gillar inte att komma försent till ett möte eller att inte få gjort saker i tid. När denna person har plikter i relation till andra ska de följas. Det finns ett värde med att göra tråkiga saker om de leder till något bra i slutänden.

Transcendentalt framtidsperspektiv

Detta perspektiv innebär att man tror på själens odödlighet och existensen av andra andeväsen. När kroppen dör innebär det en fortsättning för själen, en övergång till något annat. Det man gör i sitt nuvarande jordeliv får konsekvenser i livet efter detta. Framtidsperspektivet handlar om en framtiden i en annan form. Tro är viktigare än vetande. Tron på mirakler hör hit. Hur illa det än är nu kan det blir så mycket bättre senare.

Vilket är ditt tidsperspektiv?

Det man kan lära sig av dessa tidsperspektiv är att människor i vår närmaste omgivning har olika tidsperspektiv. Bli därför bättre på att förstå hur andra tänker utan att döma ut dem som fel perspektiv. När man lyfter blicken lite inser man att hela folkgrupper styrs av ett eller två av dessa perspektiv. Som turist behöver man ha med sig att folk i andra länder ser på tid på ett helt annat sätt. Immigranter som kommer till Sverige har med sig sitt tidsperspektiv och vi i Sverige kan ha ett helt annat sätt att se på tid vilket skapar en kulturchock. Som mottagare kan vi bidra till att underlätta. Vilket är ditt?


Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget