lotta

lotta

Tar du dina drömmar på allvar?

Vad lägger du mest tid och energi på – att göra sådant som du ”borde” och ”måste”, eller att jobba mot dina drömmar? Forskning visar att vår mest ihållande ångest i livet handlar om att vi inte lever upp till det vi ser som vårt ideala jag. Vi ångrar saker som vi aldrig gjorde, chanser vi aldrig tog och drömmar som aldrig fick en chans.

Vad ångrar människor mest i livet? är en fråga som studerats flera gånger under 90-talet. Det man oftast kom fram till är att människor känner större ånger över saker som de inte har gjort, än över saker som de har gjort. De mådde alltså sämre av chanserna de aldrig tog, än av faktiska handlingar som varit fel eller lett till misslyckande.

En av forskarna, Thomas Gilovich från Cornell University, har nu tillsammans med några andra forskare gjort en uppföljning på dessa resultat. De har i ett flertal studier tittat närmare på allt det där som människor ångrar att de aldrig gjorde. Vad består dessa icke-handlingar av?

Idealsjälvet viktigare än pliktsjälvet
I de nya studierna görs en uppdelning mellan ”Ideal Self” (en människas ideala själv) och ”Ought Self” (plikt-självet, det som handlar om vad man ”borde” eller ”måste” göra). Resultaten av undersökningarna, visar att vår mest långvariga och ihållande ångest handlar om att vi inte lyckats leva upp till det ideala självet. Att inte bli den person man vill vara – och inte uppfylla sina mål, drömmar och ambitioner – ger alltså större ångest än att inte uppfylla sin plikt, sina ”måsten” och ”borden”, som människa.

Ett av skälen till det är att människor är mindre benägna att åtgärda ångest relaterad till idealsjälvet, menar forskarna. Om vi misslyckas med att leva upp till våra plikter som människor så gör vi någonting åt det, men om vi misslyckas med att leva upp till idealsjälvet så ignorerar vi det och låter ångesten ligga kvar och gnaga på oss år ut och år in.

Skapa balans mellan dina plikter och dina drömmar
Vi människor har med andra ord en tendens att nedprioritera våra drömmar, mål, förhoppningar och visioner – och istället ägna merparten av vår energi åt plikter. Detta behöver inte vara fel, det finns ingenting som säger att dina personliga drömmar är viktigare än dina plikter och skyldigheter gentemot exempelvis familjen, eller mot arbetsgivaren som betalar din lön.

Däremot kan det vara bra att uppnå en balans, så att ditt ideala själv inte alltid kommer i sista hand. Kanske har du drömmar om saker som du skulle vilja göra, eller en vision om vem du skulle vilja vara som person – men tänker dig att allt det där måste komma senare, för nu måste du lägga all tid på att sköta ditt jobb, ta hand om din familj och leva upp till människors förväntningar.

För att komma närmare ditt ideala själv behöver du se över hur du använder din tid och dina resurser, samt vilka människor du umgås med. Se över hur du använder din tid, investerar i dina drömmar. Umgås du med människor som har en viktig plats i ditt liv?

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget