”Lotta Lindgren AB är ett starkt varumärke som lyckats ta med sig sin historia i det hon är så att alla delar är synliga i helheten. Hon fångar sin omgivning med att beskriva händelser och egna upplevelser så att den som lyssnar berörs och får egna bilder. Lotta kan omsätta teori till praktik och hon är en skicklig handledare och ledarutvecklare som engagerar med sitt lärande. Hon gör alltid sitt bästa, tar fullt ansvar och det hon lovar fungerar och håller hög kvalitet.”

Sammanställningen baseras på svar från 15 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt april 2013. Detta har analyserats av Per Frykman och Karin Sandin – Per Frykman AB. 070-624 00 58