Feedback & kritik

En kurs för dig som vill öka din förmåga att skapa goda relationer.

Mål
  • Personlig utveckling i medarbetar- och ledarroll • Tydligare i din kommunikation
  • Förstå och använda verktyg för att ge och ta emot feedback och kritik
  • Skapa bättre förutsättningar för motiverade medarbetare
  • Hantera dåliga beteenden och lyfta fram de önskvärda
Målgrupp

Målgrupp är chefer, ledare, egenföretagare, projektledare, politiker och personalavdelningar.

Kursinnehåll
  • Ge feedback, kritik, uppskattning och beröm
  • Lär dig konfrontera
  • Fallgropar
  • Praktisk träning
Upplägg

Utbildningen genomförs under 2 dagars internat. Vi arbetar upplevelsebaserat vilket ökar inlärning och förståelse för människors behov och grupprocesser.

Efter avslutad kurs erhålls kursintyg och kursdokumentation.

Kursledare

Lotta Lindgren och Dag Granberg

Kursdatum & anmälan

Feedback & kritik

Plats & datum meddelas inom kort
6 400 kronor
  • Pris exklusive moms

Öppettider

Kontakt

Sociala media

©2019 Lotta Lindgren AB