Extended DISC

Extended DISC Personanalys är ett verktyg som identifierar våra kommunikativa och beteendemässiga styrkor och utvecklingspotential i en specifik yrkesroll eller situation.
Profilen ger indikationer på vår primära kommunikationsstil och är utgångspunkten i samtal kring detta.

Extended DISC hindrar inte heller personer från att utvecklas inom något område utan beskriver personens olika reaktioner i olika situationer och miljöer. Det ger individen:

 • en möjlighet att bättre förstå sin egna och andras beteenden.
 • möjlighet att utveckla sitt beteende för att bättre undvika konflikter
 • möjlighet att se vilka miljöer och situationer som ger mest energi.

Extended DISC-systemet är baserat på en psykologisk teori som utvecklades på 1920-talet. Dels av C. G. Jungs idé om två beteendeaxlar; känna av – intuition samt tanke – känsla, och de fyra viktigaste beteendemönster som detta skapar. Samt William Moulton-Marston som definierade en fyrdimensionell beteendekarta som kom att kallas DISC.

Teorin lyfter på ett positivt sätt fram en persons styrkor, motivationsfaktorer, drivkrafter, ledarskapsstil och kommunikationsmönster.

De fyra färgerna

I DISC-teorin används fyra färger, röd, gul, grön och blå för att göra insikterna lätta att komma ihåg och använda. På det sättet skapas större medvetenhet om vikten av att ”matcha” en annan person, t ex genom tempo, bekräftelse, tid för reflektioner, saklighet och noggrannhet.

För mer information kontakta oss.

Öppettider

 • Mån - Tors 08.00 - 17.00
 • Fredag 08.00 - 16.00
 • Lunchstäng 12.00 - 13.00

Kontakt

 • Hermelinsgatan 23A
 • Boka online
 • 070 - 534 33 24
 • 0920 - 22 88 10

Sociala media

 • Facebook
 • Min blogg