lotta

lotta

Om ensamhet

Kvinnan satt och tänkte tillbaka på sitt liv. Hennes liv tog metaforiskt formen likt en böljande sandstrand och i sanden observerade hon två par fotspår – hennes egna och Herrens. Hon följde fotspåren och som livet gick de upp och ned som en vandring i bergen. I en djup sänka upphörde ett av spåren. Vid den tidpunkten hade kvinnan gått igenom en period som hade varit särskilt svår och prövande för henne. Hon såg på fotspåret och minnena väcktes till liv… en känsla av sorg och övergivenhet sköljde över henne. Hon lyfte sakta blicken och frågade Herren: Varför övergav du mig då när jag behövde dig som mest? Herren svarade: Kära barn, jag har aldrig övergett dig. Där du bara ser ett fotspår, då bar jag dig.

Vare sig man är troende eller ej så är berättelsen vacker och berörande. Just känslan av ensamhet innebär ofta att vi känner oss lämnade. Det kan väcka både sorg och förtvivlan. Ensamhet är motsatsen till ”att höra till”. Att vara ofrivilligt ensam är en sjukfaktor, bland annat kan vi uppleva smärta i kroppen starkare när vi känner oss ensamma. En av de vanligaste orsakerna till att människor söker sjukvård idag är just smärta i olika former. Enligt Peter Strang, cancerläkare och forskare, är gemenskap människans framgångsfaktor, då fungerar vår hjärna bäst och producerar mer lugn- än stresshormon.

Den tyska filosofen Hegel (1770 – 1831) menade att erkännande är ett grundläggande behov hos människan. Vi behöver bli sedda som en betydelsefull annan och genom att se och lyssna på andra hjälper vi varandra att utveckla vår identitet och självkänsla. När vi inte får detta är risken att vi självmant drar oss tillbaka, från det vi mest behöver och längtar efter.

Att välja vara ensam är något annat. Skapa utrymme för sina tankar, reflektera och få vara ifred kan kännas både befriande och skönt. Denna tystnad kan vara välgörande, så ta vara på den.

Den svåraste ensamheten kanske ändå är den som känns mitt bland andra människor, där vi inte känner oss som en del i gemenskapen. Det kan handla om att vi blir exkluderade av olika skäl eller att vi inte vågar ta plats. Peter Strange ger idéer till den som känner sig ensam.

  • Våga sträck ut en hand och sök kontakt med andra
  • Gör upp en plan, tänk ut ett sammanhang som intresserar dig där du kan få en chans att göra något du tycker om och samtidigt kan träffa andra
  • Välj ut vilka du vill bli vän med, det är kvalité som gäller, inte kvantitet
  • Förvänta dig det bästa – låt inte negativa fantasier ta överhanden

I grund och botten handlar allt om kärlek. Det behöver vi ge både till oss själva och till andra. Vi kan bota sjukdomar med medicin men den bästa boten mot ensamhet är kärlek.

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget