admin

admin

Ny metod kan halvera självmord

Svenska forskare vill utbilda skolelever.

En internationell studie, ledd från Karolinska institutet i Stockholm, visar att självmordstalen bland skolelever kan minskas med 50 procent genom det så kallade Awareness-programmet. Det är 11 110 stycken 15-åringar i 168 skolor i olika EU-länder som genomgått antingen en metod där elever och skolpersonal får lära sig att känna igen suicidalt beteende och motivera eleven att söka hjälp, en screening som utförs av psykiater, psykologer och kuratorer i skolan, eller Awareness-programmet, som är en ny metod utvecklad av Karolinska institutet i samarbete med Columbia University i USA.

Psykisk ohälsaTräning för psykisk hälsa

I programmet ingår korta föreläsningar, affischer och andra trycksaker samt ett rollspel. Eleverna får inte bara lära sig att känna igen psykisk ohälsa, utan får även öva sig i att främja psykisk hälsa. Till exempel får de träna på att hantera situationer som kan leda till suicidalt beteende. Awareness-programmet tar sammanlagt fem timmar under fyra veckor i anspråk, och var den av de tre åtgärderna som visade på bäst resultat.

Ett år efteråt hade antalet självmordsförsök och allvarliga självmordstankar halverats i Awareness-gruppen, jämfört med en kontrollgrupp. Med resultaten i hand vill huvudförfattaren till studien, som publicerats i The Lancet, sprida metoden:

En mobilapp

”Nu kan vi ta klivet från att passivt följa den statistik som visar på problemets allvar
 till att på bred front aktivt testa Awareness-programmet
i våra svenska skolor. För att
 nå många ungdomar vill vi också utveckla metoden till en modern internetlösning, till exempel en mobilapp”, föreslår Danuta Wasserman vid Karolinska institutet i en kommentar.

Källa: Modern psykologi 2/2015

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget