lotta

lotta

Narcissister och psykopater – på jobbet

Forskning från APA (American Psychological Association) pekar på att narcissister har ett arbetsbeteende som är kontraproduktivt vilket skadar både organisationer och medmänniskor – speciellt när personens självkänsla är hotad. Om kollegan dessutom är chef eller ledare har den ständig tillgång till uppmärksamhet och smicker från de anställda.

I boken Psykopater i arbetslivet beskriver man att det finns forskning som tyder på att personer med ett psykopatiskt beteende har en mindre amygdala, den del av hjärnan som är central för vårt känsloliv. Det gör att de ofta är helt orädda. En vanlig uppfattning är att personer med psykopatiska drag saknar empati, vilket inte stämmer. Tvärtom är de ofta duktiga på att sätta sig in i andra människors situation, eftersom det är en förutsättning för att kunna manipulera dem. Däremot saknar de så kallad affektiv empati, vilket innebär att de inte har någon medkänsla. Med andra ord förstår de hur andra känner, men bryr sig inte.

Det finns ingen diagnos som heter psykopati i någon av de diagnosmanualer som används. Ett näraliggande begrepp är dock antisocial personlighetsstörning, som bland annat innebär brist på ångerkänslor, låg impulskontroll och svårigheter att följa normer och regler. En person med antisocial personlighetsstörning kan ha empati och känna lojalitet med en viss grupp eller subgrupp. Psykopaten har däremot ingen lojalitet med någon utom med sig själv.

Psykopatiska beteenden kan beskrivas i tre steg.

  • Det första steget handlar om att de försöker manipulera människorna omkring sig.
  • Om det inte räcker för att de ska få vad de vill ha går de ofta över till olika typer av hot – förtäckta eller explicita.
  • Det tredje steget handlar om direkt våld, även om det inte alltid behöver visa sig i fysisk form.

Får personen härja fritt under en längre tid leder det ofta till ångest, stress och sjukskrivningar i organisationen. Men det kan även handla om fysiska skador.
Det bästa sättet att skydda sig mot personer med psykopatiskt beteende är att hindra dem från att ta sig in i organisationen. Där spelar rekryteringen en viktig roll. En del i detta handlar om att stålsätta sig för att inte bli charmad under intervjun, vilket är lätt hänt. Verkar en person för bra för att vara sann, kolla varenda punkt i cv:t. Även referenserna spelar en viktig roll. Fråga om känslomässiga reaktioner, exempelvis hur de reagerade när någon fick sparken, och försök få en bild av personens allmänna ansvarstagande.

Hantera psykopaten:
1. Rekrytering. Se till att psykopaten inte kommer in i organisationen över huvud taget.
2. Dra inte till dig uppmärksamhet. Har personen kommit in i organisationen, försök att få personen att rikta uppmärksamheten åt ett annat håll.
3. Dokumentera. Skriv ner vad du ser som lutar åt ett psykopatiskt beteende.
4. Ta professionell hjälp. Ta med din dokumentation till HR-avdeling eller företagsvård.
5. Struktur. Ha en policy för hur arbetsplatsen ska hantera medarbetare med det här beteendet.
6. Utmana inte personen på egen hand. Du kommer aldrig vinna.

Källa: Tidningen Chef

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget