admin

admin

”Management by drälling around”

”Jag tror på ”Management by drälling around” och det är allvarligt menat.”
Ur intervju med Roger Weman, chef för servicekontoret i Halmstads kommun, om sitt ledarskap.

Agilt tänkande

Roger arbetar utifrån ett agilt tänkande. Det handlar om att vara lyhörd för förändringsbehov och snabbfotad så att man kan ställa om efter dessa. Ex. städenheten städar inte längre utifrån en rutinbeskrivning, utan han har introducerat situationsanpassad städning.

Det innebär att städarna själva tar ställning till vad som bäst behövs göras, istället för att alltid följa stegen i rutinbeskrivningen. Alla medarbetare behöver hela tiden arbeta utifrån frågan ”Var gör jag mest nytta?” och den får de besvara själva. – Jobbar man agilt är det slöseri med tid att göra alltför detaljerade planer, för det enda man vet 
är att förutsättningarna kommer att ändras efter hand och då måste man kunna ställa om.

LedareAlla vill göra ett bra jobb

Han pekar på vikten av att ha en övergripande plan om vart man är på väg och vilka resurser man har till förfogande, men alltför detaljerade planer hämmar medarbetarna att fatta egna beslut. Han är övertygad om att alla vill göra ett bra jobb. – För att man ska ha möjlighet att fatta egna agila beslut är det också viktigt att man har lite luft i kalendern.

Man måste ha lite svängradie för att kunna ställa om. Som chef behöver jag luft i min kalender. Och så måste det vara även för service-personalen. Ett späckat schema gör inte arbetet effektivt – det är ett feltänk, som tyvärr råder på många ställen idag.

En härvarande chef

– För att kunna påverka människor behöver man bygga förtroende och det tycker jag att man bäst gör genom att vara, vad jag kallar för, en ”härvarande” chef. Att vara fysiskt närvarande tror jag är viktigt, men det räcker inte. Man måste även vara ”här” mentalt.

Man måste vara observant, stanna upp och lyssna på sina medarbetare och även ge akt på människors kroppsspråk och känna in atmosfären. Att vara ”härvarande” innebär också att man tar initiativ och frågar medarbetarna hur de känner och tänker inför olika saker.

Management by drälling around

En fråga som jag brukar ställa är ”Det som du gjorde nu
– hur tänker du att det ska ta oss närmare vårt mål?”. Ibland ställer de samma fråga till mig – det gillar jag. – Man kan nog kalla min ledarstil för ”Management by drälling around”. Det låter kanske lite slappt och skämtsamt, men jag menar på allvar att jag tror på den. Jag visar dem att jag har tid och att jag finns här för dem. Jag ger dem min ”härvaro”.

Rogers två ledstjärnor

Roger har två ledstjärnor i sitt ledarskap! – Stå för dina misstag och lär av dem – för då kommer de bli färre efter hand. Visst kan man vara efterklok och gräma sig ett tag över något som man hade kunnat göra annorlunda, men sedan måste man gå vidare och då får man vara tacksam för att man har fått lära sig något. – Försök att göra ditt bästa i varje situation men inse att du inte alltid själv är bäst i varje situation.

Det här är så rätt och jag imponeras av människor som lever efter denna regel. Genom att alltid göra sitt bästa, kommer man långt. Om man dessutom inte envisas med att göra allting själv, utan lämnar över till, eller tar råd från, de som kan bättre, ja då kan man komma riktigt långt.

Källa: HR&LEADERSHIPBRIEFING nr 8/14

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget