Bloggarkivet

Här kan du läsa alla inlägg

Räds inte att ingripa vid mobbning!

Den som ingriper mot mobbning riskerar inte själv att bli utsatt. Tvärtom ökar risken att själv bli drabbad mer än tre gånger för den som undviker att ingripa när andra mobbas. (Enligt Rosander, M., & Nielsen, M. B. i Bergen), Psychology of Violence. Risken är större om man inte ingriper Även om

Läs mer

EMDR för barn med posttraumatiskt stresssyndrom

Några timmar är allt som krävs för att hjälpa barn med stressyndrom efter en traumatisk händelse, visar ny svensk forskning. Efter en traumatisk händelse som en trafikolycka, terrorattack, misshandel eller om en anhörig gått bort, drabbas omkring 16 procent av barn av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).   EMDR Tidigare forskning har

Läs mer

Svårt se allvaret med psykisk misshandel

Fysiskt våld uppfattas ofta som värre än psykiskt av omgivningen. Men psykiskt våld upplevs värre av de utsatta. Forskning visar Forskare vid Lunds universitet lät 113 personer som utsatts för psykiskt och fysiskt våld i en nära relation skriva om upplevelserna. Därefter fick de gradera dem på en skala. Texterna

Läs mer

Åskådareffekten

Vad är det som hindrar oss från att stoppa ett pågående överfall, och tvärtom, vad är det som gör det möjligt att ingripa? Frågan har diskuterats sedan mordet på Kitty Genovese, som knivhöggs på en gata i New York 1964. Det tog henne en halvtimme att dö och mördaren hann

Läs mer