admin

admin

Ledarskap är psykologi

I Modern Psykologi nr 6 2013 beskriver Sara Henrysson Eidvall som är legitimerad psykolog, specialiserad på arbetslivets psykologi, fyra viktiga steg för att ledarskapskurserna ska bli bättre.

Hon menar att fokus ska ligga på att ledarskap förutsätter följarskap och varje ledare måste ställa sig frågan; Varför ska mina följare följa just mig? Och hur påverkar vi varandras beteende för att åstadkomma något tillsammans?

Ledarutveckling ökar med 50 procent

LedarskapHon skriver: De senaste 15 åren har satsningarna på ledarutveckling ökat med hela 50 procent, enligt amerikanska siffror. Under samma tid har missnöjet och kritiken mot ledare och ledarskap i allmänhet nått nya höjder. Och inte helt utan grund.

Att ge återkoppling till sina medarbetare är ett typiskt ledarbeteende som ska leda till ökad effektivitet och arbetsglädje. Men redan 1996 visade en studie i Psychological Bulletin att ledarens feedback hade en negativ effekt på medarbetarna i fyra fall av tio.

Fyra fel som görs inom ledarskap

En undersökning vid Karolinska institutet från 2009 pekar  till och med ut chefen som en arbetsmiljörisk för sina med- arbetare. Psykologerna Rob Kaiser och Bo Hogan, bägge giganter inom det amerikanska fältet för arbetspsykologi, ger fyra skäl till varför ledarutvecklingsbranschen gör fel.

1.

Ledarskapets psykologi har fokuserat på ledarens inre utveckling snarare än på gruppens prestation – och det är ju egentligen det senare som kännetecknar gott ledarskap. Kaiser och Hogans hypotes är att den moderna ledarträningen inte har tagit hänsyn till att ledarskap ursprungligen utvecklades för att hjälpa människor att överleva och reproducera sig, det vill säga anlagt ett evolutionärt perspektiv på ledarskap och följarskap som varandras förutsättningar.

2.

Ledarskapets psykologi bör handla mer om följandets psykologi, det vill säga gruppens dynamik. Därför bör alla ledare ha genomtänkta svar på frågorna: Varför ska mina följare följa just mig? Och hur påverkar vi varandras beteende för att åstadkomma något tillsammans?

3.

En seglivad myt är att alla kan bli goda ledare. Intelligens och personlighet påverkar om man över huvud taget har potential för ledarskap eller inte. Vi kan använda psykologisk kunskap och metod, till exempel psykologiska test, för att ta reda på vilka som har större förutsättningar än andra för att leda oss på ett effektivt och hälsosamt sätt.

4.

Ledarskap medför makt, vilket många inte låtsas om. Makt kan både korrumpera och berusa. Och den som en gång har fått smak på makt vill ofta ha mer. Ledarträningen har ett naivt perspektiv på vad makt gör med människor, och här finns stort utrymme för att problematisera maktens psykologi. Så snarare än att plöja ner ännu fler miljoner i ledarens personliga utveckling med högst osäkra resultat, är sannolikheten större att det lönar sig bättre att träna gruppen att göra det som ledarskap och följarskap är till för: kollektiv problemlösning.

Intresserad av ledarskapsutbildning, läs mer om det här >>

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget