Konflikthantering

Samarbete och konflikt står inte i motsatsförhållande till varandra. En person som är bra på att samarbeta har även lätt för att reda ut konflikter. Man samarbetar alltså även om oenigheter. Det är arbetet med att lösa dessa som leder både samarbetet och verksamheten framåt. Det finns också en förmåga att släppa taget om ofruktbara konflikter och ”gå vidare”.

Konflikter kan vara både konstruktiva och destruktiva. Hur utgången blir är inte något slumpartat utan beror givetvis på hur parterna hanterar sin oenighet. Det gagnar både individen och verksamheten och den gemensamma arbetsmiljön om motsättningar konfronteras och löses i ett tidigt skede. Allt fler har därför uppmärksammat behovet av att stärka kompetensen när det gäller konflikthantering bland både medarbetare och chefer.

Arbetslivets konflikter uppstår mestadels genom en samverkan av omständigheter på tre nivåer:
INDIVIDNIVÅN
RELATIONSNIVÅN
SYSTEMNIVÅN

De berörda parterna har i allmänhet sina egna förklaringar till att det uppstått en konflikt. Föreställningarna om vad konflikten beror på styr uppmärksamheten och kan leda till förhastade slutsatser om vad som bör göras åt situationen.

Mål
 • Förstå vad som krävs för att skapa en miljö som förebygger konflikter.
 • Öka förmågan att handskas med konflikter.
 • Få tillgång till metoder för konflikthantering.
 • Kommunikationens betydelse.
Målgrupp

Chefer, personalspecialister, företagshälsor, lärare, rektorer och andra som behöver lära sig arbeta aktivt med konflikthantering.

Kursinnehåll
 • VAD är konflikt

 • HANTERA konflikter

 • FÖREBYGGA konflikter

 • Redskap för att se och förstå samarbetsproblem

 • Utmanande beteenden

 • Metoder

 • Rollspel

 • Feedback

Kursen bygger på teorier som har vetenskapligt stöd: Thomas Jordan, Friedrich Glasl, Marshall B. Rosenberg, Susan Wheelan

Upplägg

Utbildningen genomförs Utbildningen genomförs under 1 + ½ dags uppföljning, då vi vill arbeta med processer och uppföljning. Kursen kommer att ha fokus på att träna och utveckla förmågan att hålla och hantera konflikthanteringssamtal/trepartssamtal. Kursen kräver aktivt deltagande där alla bidrar med egna erfarenheter.

Kursledare

Lotta Lindgren 

Kursdatum & anmälan

Konflikthantering

Begär offert
 • Pris exklusive moms

Öppettider

Kontakt

Sociala media

©2019 Lotta Lindgren AB

Många människor i vår kultur upplever att de är konflikträdda, en del är det utan att vara medvetna om det. En tydligt negativ konsekvens av att vara konflikträdd är att det blir svårt att känna ordentlig självrespekt då man inte i tillräckligt hög grad respekterar och försvarar sina egna gränser när andra människor beter sig illa eller respektlöst. Risken är att man istället blir onödigt känslig för andras påståenden eller att man känner sig som ett offer.

 Konflikträdslan får inte styra

Inom organisationer kan det vara förödande om konflikträdslan får styra. Det innebär att konflikter sopas under mattan så länge det går och istället frodas en kultur som präglas av rädsla. Till slut händer något som gör det omöjlig att fungera tillsammans och då är krisen ett faktum. Att det blir konflikter mellan människor är helt rimligt – det behövs dock kunskap kring hur man ska handskas med det. I höst erbjuder jag en kurs i konflikthantering med fokus på metoder. Läs mer om kursen här.

Konflikträdsla kan leda till bristande personlig utveckling

konflikterKonflikträdsla innebär att man ofta upplever det obehagligt med situationer där andra riskerar att bli arga. Det kan också handla om en allmän ängslan kring olika negativa konsekvenser av konflikter.

Konsekvensen blir att man undviker att utmana andra, bli tydlig eller så backar man så fort ”det bränns”. Det vi ibland kallar tillags-sjuka. Den största konsekvensen blir bristande personlig utveckling.

Konflikträdsla ska däremot inte blandas ihop med realistiska bedömningar kring att undvika konfrontationer där priset är för högt eller helt enkelt onödigt. Det finns inget egenvärde i konflikter, de kan däremot hjälpa oss att bli tydligare.

Det är dock inte så lätt att avgöra om ens farhågor för de negativa konsekvenserna av att ge sig in i konflikter är berättigade eller inte.

De vanligaste skälen till att man undviker konflikter är just rädsla för olika saker som att:

Föreställningar och fantasier värre än verkligheten

Ofta är människors föreställningar och fantasier värre än verkligheten, många har inte prövat sig själva utan överdriver istället riskerna. Det finns dock människor som varit utsatta för mobbning eller andra trakasserier som har verkliga upplevelser av utsatthet och då är självkänslan skör vilket ger starka behov av att skydda sig själv.

Träna som inför Vasaloppet

Vill du börja hantera din konflikträdsla så börja i dina tryggaste relationer. Det går att träna upp denna förmåga precis som det går att träna för att köra Vasaloppet. Det handlar om att göra rätt saker; prova säga nej, säga sin mening, säga ifrån och att vara lyhörd för egna känslor och egna behov. Var framför allt uppmärksam på hur andra reagerar och vilka konsekvenserna blir. Gör du detta tillräckligt ofta kommer din oro för negativa följder att minska och ditt förtroende för din egen förmåga att säga ifrån att öka.

Lär känna dina egna behov är viktigast

Den mest verkningsfulla metoden att övervinna konflikträdsla är att lära känna sina egna behov, intressen och önskningar väl och att sätta värde på dem. Om du vet vad du vill och tycker att dina önskningar är värda att stå för då kan du använda din vilja att kunna respektera dig själv som drivkraft för att övervinna konflikträdslan.

Läs mer om min kurs – Konflikthantering med fokus på metod