lotta

lotta

HON måste fortfarande vara bättre än HAN för att få samma lön.

imagesSkillnaden mellan mäns och kvinnors löner minskar, men lönegapet är fortfarande stort. Forskare ser orsaker som att vi tenderar att överskatta mäns kompetens och att kvinnor med höga löneanspråk upplevs som krävande.

Könslönegapet är 13,2
Nu ligger kvinnors genomsnittliga heltidslön på 86,8 procent av männens genomsnittliga heltidslön. Det framgår av Medlingsinstitutets senaste rapport som baserar sig på lönestatistik för 2014. Det så kallade könslönegapet är alltså 13,2 procent i Sverige som helhet, men varierar stort mellan sektorer och yrken.

Det största könslönegapet finns bland höginkomsttagare och i högkvalificerade yrken. I lågkvalificerade yrken är gapet betydligt mindre. Kvinnorna halkar efter männen, särskilt sedan de blivit föräldrar.

Strukturell diskriminering
Rent generellt handlar problemet om strukturell diskriminering av kvinnor, såväl som okunskap och föreställningar, normer och värderingar av vad kvinnor är och kan, och vad män är och kan − och bör göra. Det handlar också om en ovilja att reglera hårdare, från både politiskt håll och från arbetsgivarhållet. Det går att stoppa lönediskrimineringen och åstadkomma jämställda löner − om man vill och vågar vara radikal.
Arbetsplatser som är jämställda med avseende på lönesättning, föräldraledighetsuttag och antalet kvinnor och män, har lägre sjukdomstal än ojämställda arbetsplatser, visar forskning.

Läs mer: http://www.forskning.se/2016/03/02/hon-maste-fortfarande-vara-battre-an-han-for-att-fa-samma-lon/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget