lotta

lotta

GOTT NYTT ÅR för klimat och kärlek!

Jag tänker att världen och kommande generationer behöver mer kärlek och att vi tar större ansvar för klimatet och vårt eget avtryck. Så låt det nya året och decenniet präglas av mindre frustration och bitterhet och mer nyfikenhet och livsglädje.
Vi kan också göra mer för klimatet OM vi inte som forskningen nedan visar att vi är överoptimistiska kring vår egen insats. Så låt oss ta tag i oss själva och avstå från att köpa nytt, flyga och äta kött. Alla steg betyder något då vi bara har 10 år på oss att vända utvecklingen. Om vi inte gör något nu, får våra barnbarn ett elände att hantera.

Är du mer miljövänlig än andra?

Är du en av dem som tro att du är mer miljövänliga än andra? Källsortering? Resor? Eko-produkter? Klimatsmart? Ny forskning visar att människor tenderar att överskatta sitt eget miljöengagemang. Vi tror helt enkelt att vi gör mer än andra. Och det kan i sin tur leda till att vi gör mindre än vi skulle kunna göra.

Överoptimism

I en studie från Göteborgs Universitet svarade över 4 000 människor på hur mycket och hur ofta de utför miljövänliga gärningar jämfört med andra. Det visade sig att majoriteten var övertygade om att de överlag agerar mer miljövänligt än andra. Det är detta miljöpsykologin kallar överoptimism och att konsekvensen är att man tenderar att faktiskt bli mindre miljövänlig. Forskarna menar att ett sätt att minska risken för att detta ska hämma  miljöengagemanget är att försöka ha en mer realistiskt syn på den egna insatsen. Rent logisk kan ju inte de flesta vara mer miljövänliga än genomsnittet. Eller?

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget