lotta

lotta

Den underskattade pausen

Den största orsaken till stress är den nya gränslösheten menar professor Torbjörn Åkerstedt vid stressforskningsinstitutet i Stockholm.
Det finns många tänkbara orsaker till stress i dagens arbetsliv. Vi har slimmade organisationer, höga prestationskrav, hård konkurrens och många förändringar på gång. Men den enskilt största orsaken till stress i vårt samhälle är gränslösheten dvs. när gränsen mellan arbete och fritid luckras upp. Det innebär en belastning för många människor då man tar med sig jobbet hem, grubblar över problem på kvällen och får svårt att sova.

Han tror inte att vi kan sätta upp några generella regler för gränslösheten. Men han tror att det är bra om arbetsgivaren och cheferna visar att man är medveten om riskerna och att man öppet diskuterar det med sina medarbetare. Man måste också respektera att gränserna blir individuella och man behöver inse att många medarbetare behöver hjälp med att sätta gränser för sig själva och hitta välfungerande rutiner.

Åkerstedt menar att pausen är alldeles för lite uppskattad idag. Människor skulle må mycket bättre och få mycket mer gjort om man tog fler riktiga pauser. Studier visar att raster på 10-15 minuter där man verkligen går iväg och gör något helt annat har tydliga effekter. Man klarar
 då av att både arbeta mer koncentrerat och längre tid. Och ju mindre stimuli hjärnan får under pausen, desto bättre återhämtar den sig. Forskningen visar till exempel att hjärnan återhämtar sig betydligt mer under en timmes promenad i skogen än vad den gör i en stadsmiljö, där det finns mycket som pockar på hjärnans uppmärksamhet.

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget