lotta

lotta

Ambassadör för kvinnligt företagande

Från och med maj månad är jag ambassadör för kvinnligt företagande, utsedd av Tillväxtverket. Uppgiften är att:

• göra kvinnors företagande synligt
• vara förebild för andra kvinnor
• sprida kunskap om vad företagande innebär
• inspirera andra att se företagandet som möjligt karriärval
• berätta sin historia som företagare

Det är ett ideellt uppdrag som kan bokas direkt via min hemsida eller via Tillväxtverkets hemsida (om du önskar just mig så skriv det i så fall på bokningen).
Målgrupper är; studenter vid gymnasier och universitet, komvux, yrkesinriktade utbildningar, lärare, syokonsulenter, ideella föreningar, nätverk, organisationer, Arbetsförmedlingen, Almi/företagarcentrum

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget