lotta

lotta

AI och patriarkatet

På Forum Jämställdhet föreläste Samir Saran, Phd och ordförande för den asiatiska tankesmedjan Observer Research Foundation, om AI (Artificiell Intelligens). Personligen har jag känt ovilja mot ämnet och undvikit att engagera mig i det. Han fick mig att förstå att ALLA behöver förstå och engagera sig i detta ämne, för idag är det nästan enbart ”unga testosteronstinna män” som skapar det perfekta vapnet och den perfekta sexroboten som bygger på förlegade föreställningar. Samir har jämfört gamla bibliska texter från olika religioner om hur en kvinna ska vara, med de texter som beskriver dessa människolika robotar. Likheten är tydlig – dessa människoliknande robotar är designade för att vara lydiga, vänliga, ska tillfredsställa män och aldrig säga nej! Med andra ord skapar man produkter som stödjer ett tydligt patriarkat.

För detta behöver man gigantiska mängder data och han ställde frågan: vem kontrollerar denna data? Jo data kommer från vita unga män som reproducerar alla gamla föreställningar kring kön. Hur en ”riktig” kvinna och man ska bete sig.

Samir menade att vi måste börja prata om detta NU, då det pågår NU. Lösningen ligger i att skapa mångfald bland de som arbetar med detta, lagar som ställer krav på produktionen samt ett etiskt förhållningssätt.

Jag hoppas detta kan väcka intresse hos fler, så vi inte en dag upptäcker tekniken sprungit ifrån oss och skapat robotar som drar utvecklingen 100 år bakåt.

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget