skip to main navigation

Lotta Lindgren

Vedic Art

Vedic Art står för skapande befriat från hierarkier. Inget är rätt eller fel, bättre eller sämre och ingen lärare bedömer oss eller ställer krav på en Vedic Art kurs. Vi kan utvecklas i vår egen takt och hitta ett personligt sätt att förhålla oss till skapandet. Vi kan komma till en kurs utan att ha hållit i en pensel tidigare och vi upptäcker att vi faktiskt kan uttrycka oss. Hur vi ska måla – det upptäcker vi själva.

Kravlöst skapande
Vedic Art är en process som med hjälp av kreativitet stimulerar vår personliga utveckling. Det är en väg att skapa bortom prestation och teknikkrav. Den målande processen är helt kravlös och fokuserar inte på resultatet utan på processen i sig, att skapa ett flöde i kreativitet, med livsglädje och insikter som påverkar vårt liv.17 Vediska principer
En viktig del av metoden är de 17 Vediska Principerna, principer som beskriver den kreativa processen och som också handlar om hur vi förhåller oss till livet i stort. Principerna är övningar som syftar till att se kopplingen mellan skapandet och livet, för att utveckla våra förmågor och hitta skaparglädjen. Det betyder att ingen lärare bedömer eller ställer krav på en Vedic Art kurs. Alla utvecklas i sin egen takt för att hitta ett personligt sätt att förhålla sig till skapandet. Alla kan komma till en kurs utan att ha hållit i en pensel tidigare.

Flow och närvaro
Inom den moderna vetenskapen talar man om begreppet flow – känslan musikern har på scenen eller slalomåkaren i spåret när allt går perfekt. Dessa upplevelser kan alla också få genom skapande när vi övervinner utmaningar och hittar nya uttryck. Stunder när vi glömmer tid och rum och skapandet bara flyter. Vi kan erfara en stark närvaro i nuet bortom tid och rum och intellektets begränsningar.

Kreativitet
Inom Vedic Art handlar det mer om drivkraften bakom skapandet än om hur man tecknar och målar rent tekniskt. Kreativitet handlar inte enbart om att måla – utan hur vi lever våra liv. Vedic Art lär inte ut hur man ska måla, hjälper bara till att minnas och skapar kontakt med det skapande som finns inom alla.

Det räcker med att ha lust att utforska livets möjligheter. Vedic art är en tyst kreativ form för kroppens läkande och självkännedom. Är du nyfiken på principerna och kan tänka dig att prova på att måla, så är du varmt välkommen att ta del av principerna på en Vedic Art kurs.

Nästa kurs.

För mer information om Vedic Art kontakta Liv Ranweg, 070-57 56 570 eller liv.ranweg@hotmail.com

Jan Kindberg hos oss. Jan har lång erfarenhet av arbete med unga vuxna, trauman och stress. Han är leg psykolog…

Läs mer...

Flera kurser på gång.

Läs mer...

”Äntligen något med hög kvalitet. Bra sammansättning mellan teori och praktik, både avseende djup och bredd.”

Läs mer...

back on top