skip to main navigation

Lotta Lindgren

Lotta Lindgren

Lotta är leg psykoterapeut och vidareutbildad handledare och lärare i psykoterapi. Lotta Lindgren AB startade 1999.

Lotta2

Utveckling genom relationer kännetecknar mitt sätt att se på förändring, utveckling och förbättring. Jag arbetar med utvecklings- och förändringsarbete inom människan, mellan människor, inom organisationer och i samhället. Genom att kombinera min erfarenhet som psykoterapeut, handledare och konsult kan jag arbeta med komplexa förändringsprocesser i organisationer på olika nivåer. Förtroendefulla relationer är min specialitet.

Jag har stor tillit till människor förmåga och vilja att förändras och utvecklas. Arbetar med att skapa mer lust, glädje och stolthet hos dem jag möter och är van att hantera svåra möten med olust, konflikter och kriser. Jag har själv varit/är chef och ledare och vill både utmana ledare att samla mod och kompetens vid såväl förändring som vid svåra kriser.

Jag arbetar både med psykoterapeutisk behandling, handledning av grupper, chefer och ledningsgrupper för att utveckla arbetsplatser, utbildare i frågor kring ledarskap, kris- och konflikthantering, svåra samtal och kommunikation. Jag arbetar också med mer eller mindre känsliga utredningar, kartläggningar och bedömningar för att handleda chefer och ledningsgrupper att ta viktiga, ibland obekväma beslut. Jag utmanar och inspirerar människor i det direkta mötet, bland annat chefer som behöver vägledning och handledning i att dels leda sig själv, men också att leda andra.

Är det bekymmer i personalgruppen – allt från konflikter och samarbetsproblem till attitydproblem och bristande ledarskap – så lönar det…

Läs mer...

För att en grupp ska kunna utvecklas och växa behöver den lära sig handskas med olikheter, konflikter, konkurrens och ledarskap….

Läs mer...

OM FÖRÄNDRING Einstein skrev: Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med…

Läs mer...

back on top