skip to main navigation

Lotta Lindgren

Psykosocial kartläggning

Hälsa och ekonomi hänger ihop. Det finns omfattande vetenskapligt stöd för att arbetsmiljön har en stor betydelse för hälsan hos alla anställda. Ett bra arbetsklimat ger också arbetsglädje, mindre sjukskrivningar och medarbetare som producerar bättre.

Är det bekymmer i personalgruppen — allt från konflikter och samarbetsproblem till attitydproblem och bristande ledarskap — så lönar det sig att göra en kartläggning. Det görs i form av samtal med alla medarbetare inklusive chefen/cheferna. Utifrån dessa samtal skrivs  en rapport som bygger på resultaten av de svårigheter, möjligheter och behov av förändring som gruppen tillsammans berättat om och förslag på åtgärder.

Kontakta oss för offert och mer information.

Kraniosakral behandling ger kroppen möjlighet att själv lösa spänningar och obalanser på cellnivå så att en djup läkning kan ske.

Läs mer...

Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få information direkt i din e-postlåda.

Läs mer...

Som terapeut är Lotta intresserad av tvåpersonspsykologin d.v.s. hur människor anknyter (söker närhet) till varandra och vilken kvalité relationerna har…

Läs mer...

back on top