skip to main navigation

Lotta Lindgren

Jämställdhet och normkritik

Jämställdhet handlar om villkor – att människor behandlas olika beroende på många aspekter. Kön är ett av dem. De andra diskrimineringsgrunderna är sexuell läggning, religion, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning och ålder. Jag tänker att även kroppen är utsatt för stark normkritik – man ska se ut på ett visst sätt för att inte bli utsatt.

Den som tillhör normen blir sällan utsatt för kränkande kommenterar och upplever för det mesta att de kan vara sig själva. En person med funktionshinder, en annan etnisk tillhörighet/religion/ålder än merparten kan uppleva det motsatta.

Vi människor ser inte världen som den är – utan som vi är. Våra normer visar sig i våra texter, formuleringar, bilder och åsikter. Därför är det nödvändigt att som chef och medarbetare prata om detta och göra jämställdhet och normkritik till en del av de viktiga samtalen.

Detta hjälper jag gärna till med. Kontakt: 070-5343324

Är det bekymmer i personalgruppen – allt från konflikter och samarbetsproblem till attitydproblem och bristande ledarskap – så lönar det…

Läs mer...

För att en grupp ska kunna utvecklas och växa behöver den lära sig handskas med olikheter, konflikter, konkurrens och ledarskap….

Läs mer...

Som terapeut är Lotta intresserad av tvåpersonspsykologin d.v.s. hur människor anknyter (söker närhet) till varandra och vilken kvalité relationerna har…

Läs mer...

back on top