skip to main navigation

Lotta Lindgren

Chefshandledning

Du behöver inte vara ensam

Chefsrollen är en utsatt position med höga förväntningar från många parter. Ofta känner sig chefer ensamma med komplexa och svåra frågor som inte alltid lämpar sig att hantera i den egna arbetsgruppen eller med någon i den egna organisationen.

Vi ger stöd till chefer som är nyfikna på sin roll som chef, ökad självreflektion, hantering av stress och trötthet.
Vi arbetar med att öka inre resurser och att lära individen hantera motgångar.

Kontakta oss för mer information.

Flera kurser på gång.

Läs mer...

Som terapeut är Lotta intresserad av tvåpersonspsykologin d.v.s. hur människor anknyter (söker närhet) till varandra och vilken kvalité relationerna har…

Läs mer...

Jan Kindberg hos oss. Jan har lång erfarenhet av arbete med unga vuxna, trauman och stress. Han är leg psykolog…

Läs mer...

back on top