skip to main navigation

Lotta Lindgren

Chefshandledning

Du behöver inte vara ensam

Chefsrollen är en utsatt position med höga förväntningar från många parter. Ofta känner sig chefer ensamma med komplexa och svåra frågor som inte alltid lämpar sig att hantera i den egna arbetsgruppen eller med någon i den egna organisationen.

Vi ger stöd till chefer som är nyfikna på sin roll som chef, ökad självreflektion, hantering av stress och trötthet.
Vi arbetar med att öka inre resurser och att lära individen hantera motgångar.

Kontakta oss för mer information.

Kraniosakral behandling ger kroppen möjlighet att själv lösa spänningar och obalanser på cellnivå så att en djup läkning kan ske.

Läs mer...

Flera kurser på gång.

Läs mer...

Om du bara ska gå en ledarskapsutbildning – gå KLOK.

Läs mer...

back on top