skip to main navigation

Lotta Lindgren

Chefshandledning

Du behöver inte vara ensam

Chefsrollen är en utsatt position med höga förväntningar från många parter. Ofta känner sig chefer ensamma med komplexa och svåra frågor som inte alltid lämpar sig att hantera i den egna arbetsgruppen eller med någon i den egna organisationen.

Vi ger stöd till chefer som är nyfikna på sin roll som chef, ökad självreflektion, hantering av stress och trötthet.
Vi arbetar med att öka inre resurser och att lära individen hantera motgångar.

Kontakta oss för mer information.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få information direkt i din e-postlåda.

Läs mer...

För att en grupp ska kunna utvecklas och växa behöver den lära sig handskas med olikheter, konflikter, konkurrens och ledarskap….

Läs mer...

Många chefer går ledarutvecklingskurser och ledarprogram och möter sen en arbetsgrupp som inte har samma kunskaper. Vi vet att behovet…

Läs mer...

back on top