skip to main navigation

Lotta Lindgren

Extended DISC och SDI

images-3   Förstå egna och andras beteenden

Extended DISC Personanalys är ett verktyg som identifierar våra kommunikativa och beteendemässiga styrkor och utvecklingspotential i en specifik yrkesroll eller situation.
Profilen ger indikationer på vår primära kommunikationsstil och är utgångspunkten i samtal kring detta.

Extended DISC hindrar inte heller personer från att utvecklas inom något område utan beskriver personens olika reaktioner i olika situationer och miljöer. Det ger individen:
– en möjlighet att bättre förstå sin egna och andras beteenden.
– möjlighet att utveckla sitt beteende för att bättre undvika konflikter
– möjlighet att se vilka miljöer och situationer som ger mest energi.

Extended DISC-systemet är baserat på en psykologisk teori som utvecklades på 1920-talet:
– C. G. Jungs idé om två beteendeaxlar; känna av – intuition samt tanke – känsla, och de fyra viktigaste beteendemönster som detta skapar.
– William Moulton-Marston som definierade en fyrdimensionell beteendekarta som kom att kallas DISC.

Teorin lyfter på ett positivt sätt fram en persons styrkor, motivationsfaktorer, drivkrafter, ledarskapsstil och kommunikationsmönster.

De fyra färgerna images-5

I DISC-teorin används fyra färger, röd, gul, grön och blå för att göra insikterna lätta att komma ihåg och använda. På det sättet skapas större medvetenhet om vikten av att ”matcha” en annan person, t ex genom tempo, bekräftelse, tid för reflektioner, saklighet och noggrannhet.

SDI – styrkor och drivkrafter

SDI® står för Strength Deployment Inventory och är ett verktyg för att kartlägga människors drivkrafter – de krafter som i mångt och mycket styr vårt beteende och bygger på hur individen tolkar och sen reagerar på andra utifrån egna behov. Dessa tolkningar är ofta orsak till motsättningar och konflikter i grupper.

SDI® är inget test för att leta fel eller beteendemönster och det är heller inget urvalsinstrument. Det är ett frågeformulär som hjälper dig att kartlägga dina egna styrkor och behov och om vilka motiv som styr dig under två olika betingelser: när allting känns bra och när du befinner dig i konflikt eller under press. Informationen används till att föra reflekterande samtal för att öka individen kunskap om hur människor påverkar varandra i grupp.

SDI® identifierar även individernas personliga styrkor och de beteenden som andra kan uppfatta som besvärande eller jobbiga.

SDI® är ett verktyg för att överbygga motsättningar och konflikter i arbetsgrupper.

SDI® används i större och mindre arbetsgrupper, ledningsgrupper och till individer. Kartläggningen leds av Lotta Lindgren, certifierad SDI®-handledare.

Läs mer: http://www.personalstrengths.co.uk

Hör gärna av dig så berättar jag mer.
lotta@lottalindgren.se
070-5343324

 

Många chefer går ledarutvecklingskurser och ledarprogram och möter sen en arbetsgrupp som inte har samma kunskaper. Vi vet att behovet…

Läs mer...

Som terapeut är Lotta intresserad av tvåpersonspsykologin d.v.s. hur människor anknyter (söker närhet) till varandra och vilken kvalité relationerna har…

Läs mer...

Kraniosakral behandling ger kroppen möjlighet att själv lösa spänningar och obalanser på cellnivå så att en djup läkning kan ske.

Läs mer...

back on top