skip to main navigation

Lotta Lindgren

Chefs- och ledarstöd

Vi erbjuder utveckling och stöd till företag, chefer, ledare och arbetsgrupper.

Organisation- och grupputveckling
Genom organisation- och grupputveckling har de flesta grupperna potential att jobba mer effektivt tillsammans. Det handlar om att utveckla en kultur där allas potential tas tillvara och tillsammans bidrar till högpresterande team. Utgångspunkten och förutsättningen är att högsta ledningen är ett välfungerande team med en stark och tydlig gemensam målbild. Det handlar om allt från värdegrundsarbete till systematisk teamutveckling, effektiva möten och hantering av motgångar, konflikter och kriser.

Kontakta oss för rådgivning  eller läs mer i menyn till vänster.

För att en grupp ska kunna utvecklas och växa behöver den lära sig handskas med olikheter, konflikter, konkurrens och ledarskap….

Läs mer...

”Äntligen något med hög kvalitet. Bra sammansättning mellan teori och praktik, både avseende djup och bredd.”

Läs mer...

Är det bekymmer i personalgruppen – allt från konflikter och samarbetsproblem till attitydproblem och bristande ledarskap – så lönar det…

Läs mer...

back on top