skip to main navigation

Lotta Lindgren

Utvecklande ledarskap (UL)

Anmälan

Kurstillfälle *

Namn *

Befattning

Företag *

Adress *

Postadress *

Telefon

Mobil *

E-post *

Faktureringsadress

Företag *

Adress *

Postadress *

Telefon

Avbokningsregler (öppnas i nytt fönster)

« Tillbaka till kursen

Anmäl dig här

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2004.

UL bygger på beprövad erfarenhet och modern vetenskaplig grund, och modellen baseras på frekvensen av ledarbeteenden över tid. Det vetenskapliga stödet inkluderar studier där man påvisat förbättrad effektivitet inom organisationer där det fanns en hög förekomst av ”transformerande ledarskap”. Denna typ av vetenskapliga resultat är sällsynta. Kursen utvecklas och kvalitetssäkras genom Försvarshögskolans försorg.

Några veckor innan utbildningen genomförs en 360-graders bedömning av ledarens beteenden. Bedömningsinstrumentet används endast i ett utvecklande syfte och ej som ett urvals- eller lönesättningsinstrument.

I utbildningen Utvecklande ledarskap ingår:

  • Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback – en inventering av ledarens aktuella ledarskaps-beteenden.
  • En teoretisk modell
  • En metod för personlig ledarutveckling – en riktning för önskad utveckling.

Mål

Kursdeltagaren ska kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla sina dagliga ledarhandlingar. Detta sker med stöd av modellen Utvecklande ledarskap samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av feedbackinstrumentet ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning).

Efter genomförd utbildnings har du :

  • kunskap om Ledarstilsmodellen och Utvecklande ledarskap
  • fått personlig feedback på ditt ledarskap och tydliggjort dina utvecklingsbehov
  • ökat din självinsikt
  • skapat en personlig utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap.

Innehåll

Valda delar:

• utmaningar för framtida ledarskap
• ledarskap på organisatonsnivå
• erfarenhet av ideala ledare
• ledarskapsteori och personlighetsteori
• personlig tolkning av ledarbedömningsformuläret (ULL)
• personlig utvecklingsplan
• personlig implementering.

Omfattning

Grundkursen genomförs under 2 dagar. Efter ca två månader sker en uppföljning på 1 dag som avser att stimulera till ytterligare reflektion och utbyte av erfarenheter med andra ledare i syfte att se över och eventuellt modifiera den egna utvecklingsplanen.

Pris

19.500 kr per deltagare
Konferensavgift tillkommer med 2.900 kr per deltagare
(4 lunch, 2 middag, 6 fika + konferenslokal)
Alla priser är exklusive moms

Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få information direkt i din e-postlåda.

Läs mer...

Kraniosakral behandling ger kroppen möjlighet att själv lösa spänningar och obalanser på cellnivå så att en djup läkning kan ske.

Läs mer...

Är det bekymmer i personalgruppen – allt från konflikter och samarbetsproblem till attitydproblem och bristande ledarskap – så lönar det…

Läs mer...

back on top