skip to main navigation

Lotta Lindgren

Konflikthantering – en naturlig del i samarbetet

Anmälan

Kurstillfälle *

Namn *

Befattning

Företag *

Adress *

Postadress *

Telefon

Mobil *

E-post *

Faktureringsadress

Företag *

Adress *

Postadress *

Telefon

Avbokningsregler (öppnas i nytt fönster)

« Tillbaka till kursen

Anmäl dig här

MÅL med utbildningen:

Förstå vad som krävs för att skapa en miljö som förebygger konflikter.
Öka förmågan att handskas med konflikter.
Få tillgång till metoder för konflikthantering.
Kommunikationens betydelse.

MÅLGRUPP
Chefer, personalspecialister, företagshälsor, lärare, rektorer och andra som behöver lära sig arbeta aktivt med konflikthantering.

ARBETSSÄTT
Utbildningen genomförs under 1 + ½ dags uppföljning, då vi vill arbeta med processer och uppföljning. Kursen kommer att ha fokus på att träna och utveckla förmågan att hålla och hantera konflikthanteringssamtal/trepartssamtal. Kursen kräver aktivt deltagande där alla bidrar med egna erfarenheter.

INNEHÅLL
VAD är konflikt
HANTERA konflikter
FÖREBYGGA konflikter
Redskap för att se och förstå samarbetsproblem
Utmanande beteenden
Metoder
Rollspel
Feedback

Kursen bygger på teorier som har vetenskapligt stöd: Thomas Jordan, Friedrich Glasl, Marshall B. Rosenberg, Susan Wheelan

Samarbete och konflikt står inte i motsatsförhållande till varandra. En person som är bra på att samarbeta har även lätt för att reda ut konflikter. Man samarbetar alltså även om oenigheter. Det är arbetet med att lösa dessa som leder både samarbetet och verksamheten framåt. Det finns också en förmåga att släppa taget om ofruktbara konflikter och ”gå vidare”.

Konflikter kan vara både konstruktiva och destruktiva. Hur utgången blir är inte något slumpartat utan beror givetvis på hur parterna hanterar sin oenighet. Det gagnar både individen och verksamheten och den gemensamma arbetsmiljön om motsättningar konfronteras och löses i ett tidigt skede. Allt fler har därför uppmärksammat behovet av att stärka kompetensen när det gäller konflikthantering bland både medarbetare och chefer.

Arbetslivets konflikter uppstår mestadels genom en samverkan av omständigheter på tre nivåer:
• individnivån
• relationsnivån
• systemnivån.

De berörda parterna har i allmänhet sina egna förklaringar till att det uppstått en konflikt. Föreställningarna om vad konflikten beror på styr uppmärksamheten och kan leda till förhastade slutsatser om vad som bör göras åt situationen.

Innehåll

  • Metod för konflikthantering.
  • Arbeta på tre nivåer.
  • Olika slags konflikter.
  • Förebygg konflikter.
  • Utvecklande feedback.
  • Skapa vinna-vinna situationer.

Arbetssätt

Vi arbetar upplevelsebaserat, vilket ökar inlärning och förståelse. Efter avslutad kurs erhålls kursintyg och ett gediget teorimaterial.

Målgrupp

Chefer, ledare och medarbetare som vill hitta ett bättre sätt att förhålla sig till konflikter av olika slag.

Omfattning

Utbildningen genomförs under 2 dagar på internat.

Pris

Kontakta oss för offert

Många chefer går ledarutvecklingskurser och ledarprogram och möter sen en arbetsgrupp som inte har samma kunskaper. Vi vet att behovet…

Läs mer...

”Äntligen något med hög kvalitet. Bra sammansättning mellan teori och praktik, både avseende djup och bredd.”

Läs mer...

Kurs i ledarskap och kommunikation för ledare, medarbetare, politiker, lärare och alla andra som vill utvecklas i sin roll på …

Läs mer...

back on top