skip to main navigation

Lotta Lindgren

Välja psykoterapeut

Leta efter en psykoterapeut som tillsammans med dig verkar vara klok och livserfaren, som har humor, värme och mod. En terapeut som tål både din vrede, hopplöshet och dina barnsliga sidor och samtidigt kan ge dig hopp.

Hos oss finns:
Lotta Lindgren, leg sjuksköterska, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, bildterapeut. lotta@lottalindgren.se

Jan Kindberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, EMDR-terapeut och barnterapeut. jan.kindberg@me.com

Att vara psykoterapeut är ett krävande yrke med många fallgropar som ställer krav framför allt på personlig lämplighet inte bara på kunskaper. En trygghet för dig är den legitimation som Socialstyrelsen utfärdar efter lång utbildning som omfattar handledning, egen terapi och lämplighetsbedömning.

”Äntligen något med hög kvalitet. Bra sammansättning mellan teori och praktik, både avseende djup och bredd.”

Läs mer...

Kraniosakral behandling ger kroppen möjlighet att själv lösa spänningar och obalanser på cellnivå så att en djup läkning kan ske.

Läs mer...

Är det bekymmer i personalgruppen – allt från konflikter och samarbetsproblem till attitydproblem och bristande ledarskap – så lönar det…

Läs mer...

back on top