skip to main navigation

Lotta Lindgren

Bildterapigrupp

30 december, 2018

Alla arbetar i grupp utifrån egna behov. Arbetet sker med hjälp av olika typer av bildmaterial symboler, sagor och drömmar samt hypnos och samtal kring egna bilder. Bildterapin ger möjlighet till att utforska inre svårigheter och bildprocessen ger individen möjlighet att lyfta fram outvecklade inre styrkor.

Start vecka 6, 2019, tisdagar kl.17-19.00 jämna veckor (ej vecka 18 istället vecka 17) i Måttsund 1,6 km utanför Luleå, totalt 20 tim.

4 – 6 deltagare.

3000:- (+ moms för företag), kan delas upp efter behov.
Anmäl dig till:

Lotta Lindgren, leg psykoterapeut / bildterapeut 070 – 534 33 24, lotta@lottalindgren.se

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Om du bara ska gå en ledarskapsutbildning – gå KLOK.

Läs mer...

”Äntligen något med hög kvalitet. Bra sammansättning mellan teori och praktik, både avseende djup och bredd.”

Läs mer...

Många chefer går ledarutvecklingskurser och ledarprogram och möter sen en arbetsgrupp som inte har samma kunskaper. Vi vet att behovet…

Läs mer...

back on top