skip to main navigation

Lotta Lindgren

Avbokningsregler

Vid återbud senare än 4 veckor före kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften.

Vid återbud senare än 2 veckor före kursstart debiteras hela deltagaravgiften.

Faktura skickas ut före kursstart och ska vara betald senast två veckor efter kursen.

Vi översänder bekräftelse på kursanmälan, information om kursen, tider och andra praktiska detaljer i god tid före kursens början.

Många chefer går ledarutvecklingskurser och ledarprogram och möter sen en arbetsgrupp som inte har samma kunskaper. Vi vet att behovet…

Läs mer...

Flera kurser på gång.

Läs mer...

Jan Kindberg hos oss. Jan har lång erfarenhet av arbete med unga vuxna, trauman och stress. Han är leg psykolog…

Läs mer...

back on top