skip to main navigation

Lotta Lindgren

Avbokningsregler

Vid återbud senare än 4 veckor före kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften.

Vid återbud senare än 2 veckor före kursstart debiteras hela deltagaravgiften.

Faktura skickas ut före kursstart och ska vara betald senast två veckor efter kursen.

Vi översänder bekräftelse på kursanmälan, information om kursen, tider och andra praktiska detaljer i god tid före kursens början.

Flera kurser på gång.

Läs mer...

Kraniosakral behandling ger kroppen möjlighet att själv lösa spänningar och obalanser på cellnivå så att en djup läkning kan ske.

Läs mer...

Som terapeut är Lotta intresserad av tvåpersonspsykologin d.v.s. hur människor anknyter (söker närhet) till varandra och vilken kvalité relationerna har…

Läs mer...

back on top