skip to main navigation

Lotta Lindgren

Arkiv: juni, 2018

KONFLIKTHANTERINGSKURS i höst.

3 jun 2018

Konflikthantering med fokus på förebyggande arbete och metod.

MÅL med utbildningen:
Förstå vad som krävs för att skapa en miljö som förebygger konflikter.
Öka förmågan att handskas med konflikter.
Få tillgång till metoder för konflikthantering.
Kommunikationens betydelse.

MÅLGRUPP
Chefer, personalspecialister, företagshälsa, lärare, rektorer och andra som behöver lära sig arbeta aktivt med konflikthantering.

ARBETSSÄTT
Utbildningen genomförs under 1 + ½ dags uppföljning, då vi vill arbeta med processer och uppföljning. Kursen kommer att ha fokus på att träna och utveckla förmågan att hålla och hantera konflikthanteringssamtal/trepartssamtal. Kursen kräver aktivt deltagande där alla bidrar med egna erfarenheter.

 

INNEHÅLL
VAD är konflikt
HANTERA konflikter
FÖREBYGGA konflikter
Redskap för att se och förstå samarbetsproblem
Utmanande beteenden
Metoder
Rollspel
Feedback

Kursen bygger på teorier som har vetenskapligt stöd: Thomas Jordan, Friedrich Glasl, Marshall B. Rosenberg, Susan Wheelan

KURSLEDARE

Lotta Lindgren, leg.  psykoterapeut, Handledare och lärare i psykoterapi, UGL-handledare.

FÖRHANDSANMÄLAN:

Till Lotta Lindgren AB, 070 – 534 33 24 eller direkt på hemsidan!
lotta@ lottalindgren.se

 

 

 

 

”Äntligen något med hög kvalitet. Bra sammansättning mellan teori och praktik, både avseende djup och bredd.”

Läs mer...

Kurs i ledarskap och kommunikation för ledare, medarbetare, politiker, lärare och alla andra som vill utvecklas i sin roll på …

Läs mer...

Kraniosakral behandling ger kroppen möjlighet att själv lösa spänningar och obalanser på cellnivå så att en djup läkning kan ske.

Läs mer...

back on top