skip to main navigation

Lotta Lindgren

Arkiv: mars, 2016

MAP -effektiv träning mot depression

5 mar 2016

MAP (Mental and physical) träning images

Din livskvalitet kan få en ordentlig boost uppåt, om du lider av depression – eller generellt tyngs av negativa tankar – med en ny metod. Enligt forskning kan symptomen på depression reduceras med hela 40 procent på bara två månader. Det handlar om en insats på två timmar i veckan.

Det är forskare vid Rutgers University i New Jersey i USA som har kommit fram till att en kombination av meditation och uthållighetsträning, som genomförs mer eller mindre samtidigt, får deltagarna att sluta tänka på sina problem och gräva ner sig i negativa tankar.

Det är första gången som de här två metoderna har undersökts ihop. Var för sig vet man sedan innan att de kan ha en positiv effekt på depression.

Försöksdeltagarna var 22 studenter som led av depression, samt 30 friska studenter, och båda grupperna rapporterade tillbaka positivt efter två månader. Träningen kan alltså generellt hjälpa till med att mota bort negativa tankar och inte ”bara” depression.

Deltagarna fick nya förmågor

Under försöksperioden började deltagarna med 30 minuters fokuserad meditation följt av 30 minuters konditionsträning två gånger i veckan. Om deras tankar började vandra iväg åt det negativa hållet fick de instruktionen att återigen fokusera på andningen. Det hjälpte studenterna med depression att acceptera ögonblicksförändringar i deras koncentration, löd slutsatsen.

Forskarna kom fram till att deltagarna som led av depression kunde få nya kognitiva förmågor genom att fokusera på träningen. Det gjorde dem bättre på att behandla information och reducera överväldigande minnen från det förflutna.

Läs mer:http://www.nature.com/tp/journal/v6/n2/full/tp2015225a.html

HON måste fortfarande vara bättre än HAN för att få samma lön.

4 mar 2016

imagesSkillnaden mellan mäns och kvinnors löner minskar, men lönegapet är fortfarande stort. Forskare ser orsaker som att vi tenderar att överskatta mäns kompetens och att kvinnor med höga löneanspråk upplevs som krävande.

Könslönegapet är 13,2
Nu ligger kvinnors genomsnittliga heltidslön på 86,8 procent av männens genomsnittliga heltidslön. Det framgår av Medlingsinstitutets senaste rapport som baserar sig på lönestatistik för 2014. Det så kallade könslönegapet är alltså 13,2 procent i Sverige som helhet, men varierar stort mellan sektorer och yrken.

Det största könslönegapet finns bland höginkomsttagare och i högkvalificerade yrken. I lågkvalificerade yrken är gapet betydligt mindre. Kvinnorna halkar efter männen, särskilt sedan de blivit föräldrar.

Strukturell diskriminering
Rent generellt handlar problemet om strukturell diskriminering av kvinnor, såväl som okunskap och föreställningar, normer och värderingar av vad kvinnor är och kan, och vad män är och kan − och bör göra. Det handlar också om en ovilja att reglera hårdare, från både politiskt håll och från arbetsgivarhållet. Det går att stoppa lönediskrimineringen och åstadkomma jämställda löner − om man vill och vågar vara radikal.
Arbetsplatser som är jämställda med avseende på lönesättning, föräldraledighetsuttag och antalet kvinnor och män, har lägre sjukdomstal än ojämställda arbetsplatser, visar forskning.

Läs mer: http://www.forskning.se/2016/03/02/hon-maste-fortfarande-vara-battre-an-han-for-att-fa-samma-lon/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

Är det bekymmer i personalgruppen – allt från konflikter och samarbetsproblem till attitydproblem och bristande ledarskap – så lönar det…

Läs mer...

För att en grupp ska kunna utvecklas och växa behöver den lära sig handskas med olikheter, konflikter, konkurrens och ledarskap….

Läs mer...

Jan Kindberg hos oss. Jan har lång erfarenhet av arbete med unga vuxna, trauman och stress. Han är leg psykolog…

Läs mer...

back on top