skip to main navigation

Lotta Lindgren

Arkiv: mars, 2015

Dra åt samma håll!

25 mar 2015

I tidningen HR & LEADERSHIPBRIEFING Insightlab 1/2015 beskrivs följande fem-stegsmodell för att underlätta dialog och beslutsfattande i grupp.

Dra åt samma hållOm alla ska dra åt samma håll, så att det inte skapas motkrafter och flaskhalsar, måste vi kunna föra dialog i grupp så att vi blir överens om vad vi ska fokusera våra resurser på. Men ofta är det endast ett fåtal som  kommer till
tals och många gånger är vi så fokuserade
 på att tänka ut vad vi själva vill föra fram att vi har svårt att ta in det som övriga deltagare för fram.

För att lyckas med konstruktiv dialog i grupp rekommenderar kommunikationskonsult Monica All följande arbetsmetod i fem steg:

1. Formulera en fråga så att den berör alla.

Exempel på frågor för en gruppdialog kan vara: Vad tänker/tycker jag om den här prioriteringen/målsättningen/nyheten/förändringen/ utmaningen? Utifrån mitt perspektiv – vad ser jag för hinder/möjligheter?

2. Ge alla deltagare egen tid att reflektera innan någon säger något.

Tänk på att så fort någon har börjat prata så styr det dialogens vinkling och andra perspektiv kan gå förlorade.

3. Gå laget runt och låt alla kort berätta
 om sina första tankar.

När vi ser varandras utgångspunkter blir det lättare att förstå varför vi resonerar olika. Att blotta sina tankar kan några medarbetare först tycka är lite läskigt, men det stärker såväl individerna som gruppen. När gruppens medlemmar öppnar sig för varandra stärks vi-känslan.

4. För en dialog i syfte att förstå varandra

Se till att alla kommer till tals. Uppmana till nyfikenhet med frågor som ”Hur menar du då?”.

5. Formulera ett gemensamt svar på frågan.

Om det inte går måste dialogen fortsätta. I
 en privat situation kan det räcka med att man kommer så långt att man förstår varandra, sedan kan man gå vidare med olika åsikter.
 I en arbetsgrupp räcker inte det. Där måste man komma ett steg längre och formulera en gemensam ståndpunkt att arbeta utifrån.

Så jobbar chefer med grupper som når höga resultat

23 mar 2015

Framgångsrika arbetsgrupper är sällan någon slump. Det finns ett antal gemensamma nämnare som kännetecknar de grupper som når höga resultat över tid. Det finns fem områden du som chef och teamledare aktivt behöver utveckla för att skapa bästa möjliga förutsättningar för din grupp.

GrupperFiguren visar att det vi gör som individer påverkar såväl gruppen som varje enskild person i den. När detta multipliceras med antalet gruppmedlemmar genomsyrar resultaten hela organisationen. Ju bättre varje enskild person presterar och ju bättre det inre och yttre samarbetet är, desto bättre resultat blir det för alla.

Genom att använda varje persons styrkor och resultat skapar vi en starkare grupp som mer flexibelt kan anpassa sig till nya utmaningar och möjligheter.

Gruppens fem kritiska områden

1. Öka självförtroendet och viljan att ta risker i gruppen

Det krävs lagarbete för att en organisation ska kunna uppnå sina mål. Gruppen som helhet måste anpassa sig till förändringar och utmaningar med bibehållet självförtroende och en vilja att ta beräknade risker. Varje person bidrar till gruppens förmåga att lyckas i en allt mer komplex och sammansatt miljö. Vad kan du göra för att få en ännu modigare grupp och vad skulle det leda till?

2. Skapa sammanhållning och motivation i gruppen

När gruppmedlemmarna börjar lita på varandra ökar sammanhållningen i gruppen. Närmänniskor samarbetar kan gruppen dra nytta av gruppens styrka. Individerna blir mer stimulerade, mottagliga och engagerade. Svåra uppgifter blir lättare och viktiga resultat kan uppnås. Vad kan du göra för att få en ännu bättre samverkan i gruppen och vad skulle det leda till?

3. Förbättra kommunikationsförmågan i gruppen

Något som är utmärkande för bra grupper är att medlemmarna reagerar snabbt på varandras
behov. Genom kraftfull kommunikation ökar energin. Hinder kan övervinnas och resultaten förbättras. kommunikationsförmåga är bland annat förmågan att motivera, inspirera, beskriva och, viktigast av allt, vara lyhörd för fakta, känslor och lösningar. Fråga två personer på kontoret och två privat vad du kan göra mer, mindre eller annorlunda för att utveckla din kommunikation och vad de tror att det kan leda till.

4. Odla ledaregenskaper i gruppen

Det räcker inte att bara de högsta cheferna är ledare. Alla måste vara beredda att leda. Annars går möjlig- heter förlorade, vilket leder till att motivationen minskar. Ofta måste vi vägleda våra chefer så att de bättre förstår problemen. Om vi inte gör det får våra interna och externa kunder inte sina behov tillgodosedda. Detta kräver mod, beslutsamhet och bestämdhet, men även empati och förståelse. Vad kan du göra för att uppmuntra ett kollektivt ledarskap i gruppen och vad skulle det leda till?

Personlig utveckling med bildterapi

12 mar 2015

UPPLÄGG:

Vi arbetar i grupp, med olika typer av bildmaterial och utforskar drömmar och symboler.
Tema: Fröets hemlighet

Bildarbetet innebär att:

  • använda bilden som ett icke-verbalt språk som är genuint ditt eget.
  • berätta om din bild, låta andra betrakta den och få frågor och kommentarer vilket är ett sätt att bli sedd och bekräftad. Däremot sker ingen tolkning av bilder. Bilden är djupt personlig, bara bildskaparen vet vad den till fullo betyder.
  • du utforskar andra sidor av dej själv och din kreativitet. Temat ”Fröets hemlighet” handlar om naturen, livet och framför allt om dig själv.

PLATS: Huset i Gransjö är en gammal jägmästarbostad som vi håller på att rusta. Där råder stillhet vilket innebär att det är en god plats för eget inre arbete. Alla får en säng men inte eget rum.

Där finns ingen TV och ingen telefon men däremot en kallkälla, stora skogar och järnvägen. Gransjö ligger 3,5 mil öster om Boden.

Vi kommer att laga mat och sköta köket tillsammans och det kommer att finnas en matsedel med ekologisk mat, övervägande vegetarisk men någon gång fisk. Om du inte tål denna mat får du ta med det som fattas.

KURSLEDARE: Lotta Lindgren

Leg. psykoterapeut, bildterapeut, UGLhandledare

TID: start 13/7 9.30 avslut 15/7 15.00

ANMÄLAN: via mail till lotta@lottalindgren.se eller 070 – 534 33 24

PRIS: 1900:- betalas till bankgiro 5261-1324 senast 1 juli. I priset ingår boende, mat och allt material.

Svartmålningen av kolesterol

4 mar 2015

För femtio år sedan fanns det 8 000 aktiva läkare i Sverige. I dag finns 40 000 trots att befolkningen endast har ökat med en dryg miljon. Men Sverige har inte drabbats av pest eller kolera utan av en inbillad sjukdom som kallas högt kolesterol.

 Kolesterol

Svartmålningen av kolesterolet och det mättade fettet, har lett till gigantiska kostnader och katastrofala hälsoproblem i de flesta av världens länder. Mer än 20 studier visat att äldre människor med högt kolesterol lever längst. Men ingen reagerar.

Cholesterol-3dKolesterol är byggstenen i våra celler och nerver, och den största mängden finns i hjärnan. Det används även för att producera stress- och könshormoner, och med solens hjälp ombildas hudens kolesterol till D-vitamin. Vi producerar 3-4 gånger mer kolesterol än vi äter. Får vi för lite, ökar produktionen; äter vi mycket, minskar den. Hur kan någon tro att kolesterol är en sjukdom?

Utskrivning av statiner

brown-71541_640Enligt de nya riktlinjerna kommer miljoner av friska människor att förvandlas till patienter då man skriver ut statiner för att få ner kolesterolet.
Statinerna har nämligen många allvarliga biverkningar. Det rör sig om muskelsvaghet, leverskada, nervsjukdom, impotens, diabetes, minnesförlust, grå starr, njursvikt och cancer, men de bagatelliseras av läkemedelsindustrin.

Cancer

Allvarligast är cancer. Alla djurförsök med statiner har resulterat i cancer och i fem av de första statinexperimenten på människor ökade antalet. I Japan gav professor Masunori Matsuzaki och hans medarbetare vid nio olika japanska universitet en liten dos simvastatin till mer än 47 000 patienter. Efter sju år var cancerdödligheten fyra gånger större hos dem vars kolesterol hade minskat mest jämfört med dem vars kolesterol var oförändrad. Man har emellertid lyckats dölja problemet genom att i de flesta experiment underlåta att rapportera antalet hudcancer, den vanligaste cancertyp och den som uppträder först.

Skräcken för mättat fett

Den allvarligaste effekten av kolesterolkampanjen är troligen skräcken för det mättade fettet. Sedan de fettfattiga kostråden infördes i USA på slutet av 1970-talet har fetma och diabetes ökat våldsamt över hela världen.

På facebook finns en grupp som heter Naturlig mat – det är ett fint alternativ.

Läs hela artikeln här

För att en grupp ska kunna utvecklas och växa behöver den lära sig handskas med olikheter, konflikter, konkurrens och ledarskap….

Läs mer...

OM FÖRÄNDRING Einstein skrev: Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med…

Läs mer...

”Äntligen något med hög kvalitet. Bra sammansättning mellan teori och praktik, både avseende djup och bredd.”

Läs mer...

back on top