skip to main navigation

Lotta Lindgren

Arkiv: februari, 2015

Pygmalioneffekten i arbetslivet?

25 feb 2015

PygmalioneffektenRelationen mellan förväntningar och resultat har inspirerat många, inte minst den amerikanske psykologen Robert Rosenthal. 1968 publicerade han det experiment som så småningom kom att kallas Pygmalioneffekten.

Titeln kommer från den grekiska myten om Pygmalion som förälskade sig i den skulptur han skapat efter sina egna önskningar. Många känner igen titeln från George Bernard Shaws pjäs Pygmalion där fonetikprofessorn Henry Higgins ger sig i kast med att förvandla den enkla Eliza Doolittle till en elegant dam.

Experimentet

Rosenthals experiment handlade om hur lärarnas positiva förväntningar på sina elever påverkade deras skolresultat. Han lät ett antal elever göra ett begåvningstest och informerade sen lärarna om vilka som kunde förvänta sig göra stora framsteg. När eleverna gjorde om samma test efter ett läsår, visade de som lärarna trott skulle göra framsteg förbättrade resultat i högre grad än omgivningen. Det var bara det att de ”begåvade” eleverna hade valts ut slumpmässigt, utan hänsyn till vilka som faktiskt varit bäst på det första provet.

En självuppfyllande profetia

Lärarna hade uppmuntrat de elever som de hade positiva förväntningar på, och skapat en självuppfyllande profetia som gjorde att eleverna också presterade bättre. Detta gäller givetvis fortfarande och med all sannolikhet också inom arbetslivet. Medarbetare som har positiva förväntningar på sig, som upplever att chefen tror på och litar på dem – levererar med alla sannolikhet bättre.

Paretos lag eller 80/20-principen

16 feb 2015

Den 30-årige aktiemäklaren reste till Tibet för att gå i kloster och ägna sig åt andliga studier. Första dagen frågade han zenmästaren om hur lång tid det brukade ta att bli upplyst. 

–Sju år, blev svaret.
–Men jag gick ut med toppbetyg från handelshögskolan, tjänade tio miljoner om året som aktiemäklare och har förberett studierna här genom att gå de bästa time-management-kurser som finns. Om jag studerar intensivt och gör allt för att det ska gå fortare, hur lång tid tar det då?
– Fjorton år”
.

8020Det bästa sättet att åstadkomma mer är faktiskt att göra mindre. Mindre blir mer när du koncentrerar dig på de få saker som verkligen är viktiga, inte minst på dem som ger lycka åt dig själv och dina kära. Detta menar Richard Koch i boken Living The 80/20 Way. Det handlar om att dra nytta av 80/20-regeln.

En liten del har stark påverkan

Den säger att allt kan delas in i en liten del som har en stark påverkan och en stor del som har en liten påverkan. Typiskt är att 20 procent av orsakerna – människor, naturkrafter, åtgärder – står för ungefär 80 procent av effekterna eller resultaten. Här är några exempel:

  • 20 procent av ett företags kunder står ofta för minst 80 procent av vinsten.
  • Mindre än 20 procent av all inspelad musik spelas mer än 80 procent av tiden.
  • Ungefär 20 procent av tjuvarna står för 80 procent av stölderna.
  • Mindre än 20 procent av alla moln ger 80 procent av allt regn.
  • Mindre än 20 procent av jordens yta producerar mer än 80 procent av all föda.
  • Mindre än 20 procent av jordens arter orsakar mer än 80 procent av miljöförstöringen. En enda (0,00000003 procent) orsakar 40 procent av skadan – gissa vilken?

Tyvärr har vi misslyckats med att tillämpa principen på våra egna liv. I stället försöker vi få mer genom att göra mer. För att få mer pengar, högre status, ett intressantare arbete och ett spännande liv satsar vi allt mer på jobbet, företaget eller kunderna. Det slutar ofta med att vi varken har tid eller ork över för oss själva, familjen eller vännerna. Vi hinner inte koppla av eller ladda batterierna.

Du kan få mer med mindre möda

Du kan förbättra vad som helst i ditt liv, inte bara lite utan mycket, skriver Koch. Du gör det genom att först fråga dig: »Hur når jag ett mycket bättre resultat med betydligt mindre möda?«

Nöj dig inte med att försöka förbättra genom att anstränga dig mer än du redan gör eller lika mycket. Då faller du i fällan att göra det du redan gör. Det leder bara till små förbättringar och till att du förr eller senare sliter ut dig själv. När du avsiktligt begär mer för mindre så tvingas du tänka efter och göra något annat än det du gör. Det är så alla framsteg inleds, menar Koch

Kruxet är att finna de handlingar som ger en stor vinst för en liten insats. Det kräver både eftertanke och fantasi.

Det betyder inte att du ska följa minsta motståndets lag eller avstå från att ägna dig hundraprocentigt åt något du känner för. Vad det betyder är att du ska ägna dig åt rätt saker.
Bara i vardagslivet finns många saker som kostar nästan ingenting att göra, men som ger stora belöningar. Enkla saker som att säga tack, ge uppskattning, visa kärlek, le åt en tillfällig bekantskap eller en främling eller ge någon ett vänligt ord på vägen.

Välj ut några goda vanor

En del saker är svåra att göra första gången men blir lättare när de blir en vana. Att träna är ett exempel. Andra saker är lätta att börja med, men svåra att sluta med. De blir dåliga vanor och skapar ofta problem. Exempel är att äta för mycket, att ta bilen när man kan gå eller att bli arg för minsta anledning.

Att ha goda vanor kan ge en livslång belöning. Välj redan i dag ut några stycken och odla dem. Bry dig inte om att det finns många andra som du borde odla. Välj dem som ger dig mest och koncentrera dig på dem. Att lata sig ger gott om tid att tänka, en förutsättning för att vi ska åstadkomma mycket, påpekar Koch.

En av dagens paradoxer är att vi har mer tid än någonsin förr och ändå känner att vi har så lite tid. Vi luras att skynda och tar tekniken till hjälp för att vinna kapplöpningen mot klockan. Vilket bara leder till att vi stressar livet ur oss.

Framgångens hemlighet ligger i att vi handlar utifrån en egen idé eller något vi känner väldigt starkt för. Då lämnar vi pliktens liv, det som styrs av andra, och skapar vårt eget liv. 

Han konstaterar dock krasst att alla råd är värdelösa om vi inte börjar handla annorlunda. Hur ser 80/20-principn ut för dig? Själv ligger jag i träning.

För att en grupp ska kunna utvecklas och växa behöver den lära sig handskas med olikheter, konflikter, konkurrens och ledarskap….

Läs mer...

Som terapeut är Lotta intresserad av tvåpersonspsykologin d.v.s. hur människor anknyter (söker närhet) till varandra och vilken kvalité relationerna har…

Läs mer...

Kraniosakral behandling ger kroppen möjlighet att själv lösa spänningar och obalanser på cellnivå så att en djup läkning kan ske.

Läs mer...

back on top