skip to main navigation

Lotta Lindgren

Arkiv: december, 2014

En ledare ska peka ut riktningen

15 Dec 2014

Einstein skrev Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Förändring kan man se utifrån tre olika perspektiv:

Förändring; innebär att ta in nya idéer, uppslag, och kreativa lösningar till att etablera något nytt. Vi lämnar delar av det som varit samtidigt som vi skapar utrymme för något nytt. ”Visst gör det ont när knoppar brister”, men det är nödvändigt att ibland lämna delar av vår tillvaro och dokumentera en berättelse tillsammans kring detta. Detta är vad varje sorgeprocess handlar om. Det är alltså viktigt att göra ”avslut” och finna goda ceremonier och rutiner för detta samtidigt som vi har en fungerande process för implementering av det nya. En förändring innehåller alltid ambivalens kring känslor som intresse, stolthet, rädsla, ledsenhet och sorg.

Ledare pekar ut riktningenUtveckling; uppstår när vi förädlar vår kunskap och erfarenhet i samspel med andra som synergieffekter av en process formad av relationer. Det gör vi genom att samla individers tankar och samlade erfarenhet och ”göra guld” av  något som inte varit möjligt tidigare.

Förbättring; innebär att justera, anpassa och reglera saker i vår vardag så att saker och ting fungerar bättre. Ett fungerande ledningssystem innebär att att sträva efter ständiga kvalitets-förbättringar. Det innebär också  att vara i lärande och att sprida den stolthet som detta innebär.  Samtidigt är det viktigt att tillåta misstag och att lära av dessa.

Förändringsprocesser är mödosamma eftersom de pågår hela tiden. De är alltså mer av en process än ett tillstånd. Att verkligen ta ansvar för förändringsprocesser, förutsätter förmåga att vara här- och nu och samtidigt vara medveten om det som hänt och parallellt arbeta med framtidsfrågorna. Tre parallella verkar samtidigt.

Många organisationsförändringar drar igång utan

  • MÅL
  • VAD som ska genomföras och
  • HUR det ska gå till. HUR innebär inte att detaljstyra utan att ge människor råg i ryggen att pröva, våga misslyckas utan att bestraffas.

Dessa brister skapar frustrationer hos medarbetare då man inte förstår. När man inte förstår skapas fantasier som leder till skvaller, otrygghet och oreda. Fokus flyttas från arbetsuppgifter till relationer och effektiviteten blir allt mindre.

Eftersom förändringar skapar rädsla och ångest inom och mellan människor så behövs tydlighet och förståelse för dessa processer och samtidigt struktur som visar vägen. Ledarens uppgift är just detta; att peka ut riktningen, skapa struktur så förutsättningar finns för medarbetarna att ta sig framåt, låta dem pröva, härbärgera de känslor som väcks i gruppen och att lita på processen. Utan process blir det ingen förändring. Å förändringsarbetet tar inte slut, det bara förändras!

Vilka är dina förändringsutmaningar inför 2015?

Kurs i ledarskap och kommunikation för ledare, medarbetare, politiker, lärare och alla andra som vill utvecklas i sin roll på …

Läs mer...

Kraniosakral behandling ger kroppen möjlighet att själv lösa spänningar och obalanser på cellnivå så att en djup läkning kan ske.

Läs mer...

”Äntligen något med hög kvalitet. Bra sammansättning mellan teori och praktik, både avseende djup och bredd.”

Läs mer...

back on top