skip to main navigation

Lotta Lindgren

Arkiv: februari, 2014

Tillsammans för balans

23 feb 2014

Balans: en fråga för arbetsplatsen, inte för individen.

Balans

Ansvaret att få ihop balansen mellan familjeliv och arbetsliv läggs ofta på den enskilda individen.

Och vi människor gör så gott vi kan!

Men livet är inte alltid planerbart och förutsägbart, det vet till exempel alla som är småbarnsföräldrar. Men det handlar inte bara om att ta hand om sjuka barn. Hur vi jobbar förväntas se rätt lika ut, medan livet i övrigt kan svänga rätt rejält.

Vi utgår från det som vi uppfattar som ett idealläge och planerar utifrån det. Allt som händer utanför idealläget är störningar och tillfälligheter som ska lösas.

Men tänk om vi skulle tänka tvärt om. Tänk om vi skulle utgå från att livet och arbetslivet inte alltid är kontrollerbart. Tänk om vi skulle planera för det oförutsedda.

Många moderna företag arbetar med frågan strukturellt, men få har kommit så lång. En del tror att det löser sig med bra chefer och flexibel personal, men då glömmer man systematiken. Att skapa en socialt hållbar arbetsplats är ett strategiskt arbete, precis som ekonomisk hållbarhet, miljö eller annat.

Jämställdhetsplaner, mångfaldsplaner och policys är bra grunder, men man måste se till att de efterlevs. Man behöver även gemensamt samtala om hur man ska ha det på arbetsplatsen. Vilken tid på dagen förlägger man möten? Ser man till att alla tar pauser? Hur är möjligheten till flextid eller flexdagar?

Hur gör ni hos er?

starktledarskap

prenumerera2

Tidstjuvarnas tio-i-topp

16 feb 2014

Klocka

En arbetsplats utan störande moment. Vore inte det en dröm!

55 minuter per dag anses försvinna på en genomsnittlig svensk arbetsplats på grund av strul. Nästan en hel timma!

Här är de tio mest vanliga tidstjuvarna:

  1. Att bli avbruten: 33%
  2. Teknikstrul: 33%
  3. Missförstånd och otydlig kommunikation: 26%
  4. Uppgifter utanför de ”riktiga” arbetsuppgifterna: 22 %
  5. Dåliga verktyg/program: 22%
  6. Att invänta andras jobb innan man kan göra sitt jobb: 20%
  7. Dålig ledning: 20%
  8. Meningslösa eller improduktiva möten: 19%
  9. Otydliga riktlinjer: 17%
  10. Väntan på att boka och på att få tag på folk: 17%

Känner du igen dig? Vi kan inte hjälpa dig med allt, men några av punkterna ovan kan vi hjälpa dig med.  Läs mer >>

Listan kommer från Kairos Futures och Manpowers rapport Worklife.
 
Prenumerera på inlägg
 

Otydlighet skapar osäkerhet

9 feb 2014

 

pusselbitar

En tuff utmaning för ledare och chefer idag är att förmedla en tydlig bild av vad organisationen egentligen gör, varför den finns till och vart den är på väg.

När anställda är osäkra på vad som sker i organisationen eller vart den är på väg påverkar det deras prestationer högst påtagligt. Forskning visar att de anställdas engagemang och produktivitet till stor del beror på hur delaktiga och välinformerade de känner sig.

En undersökning utförd av American Management Association bland deras medlemsföretag, visade att nästan 40 procent av de anställda inte kände till verksamhetens övergripande mål och vision – inte ens cheferna upplevde att de fullt ut kände till vad som pågick i verksamheten – och resultatet hade förmodligen inte sett mycket annorlunda ut om undersökningen hade gjorts i Sverige.

Otydlighet i organisationer är ett vanligt problem – det märker vi när vi är ute och handleder – och den snabba förändringstakten riskerar att göra allt fler verksamheter otydliga.

Kontakta oss om du vill lära dig att bli mer tydlig. Vi berättar hur.

Prenumerera på inlägg

KLOK

5 feb 2014

Samtal

Sara, en av våra kursdeltagare, berättar om kursen KLOK.

Vad har kursen betytt för dig?
Jag är tydligare. Jag är mer medveten om hur andra uppfattar mig. Jag har fler verktyg att ta till i min vardag som ledare. Och jag vet nu hur jag ska ge feedback till medlemmarna i mitt team!

Hur kom det sig att du gick kursen?
Det var inte självklart att jag skulle gå en ledarskapskurs. Vanligtvis brukar det vara något för de högre cheferna i vårt företag, men när jag vid ett medarbetarsamtal med min närmsta chef berättade om de svårigheter jag upplevde med mitt team föreslog han att jag skulle gå utbildningen KLOK.

Vad hade du för förväntningar?
Det är klart det kändes nervöst. Jag hade läst att utbildningen var ”upplevelsebaserad” men jag hade egentligen ingen aning om vad det betydde. Dessutom var jag rädd att de andra deltagarna skulle vara så mycket bättre än jag, det kändes tufft att behöva blotta sina svaga sidor.

Hur upplevde du kursen?
Jag behövde inte vara orolig. Ledarna var oerhört professionella, vi fick snabbt förtroende för dem, och spelreglerna var tydliga, vi förstod att vi alla var där för att lära. De eventuella skillnader och kunskaper vi hade av att leda spelade ingen roll, vi lärde alla av varandra, och det märktes tydligt att ju mer vi vågade berätta om oss själva och dela med oss, desto bättre blev upplevelsen och utvecklingen för hela gruppen.

Är det något särskilt som du minns?
Så här i efterhand jag kan tydligt se att olika uppgifter berörde oss olika beroende på var vi befann oss i vår egen utveckling. Vissa dagar kändes tuffa, det hände mycket och det var mycket att ta in, men jag tror också att det är de dagarna som gav mig mest.

Kan du säga något om handledarna?
De var lugna, trygga och tydliga. Två olika personligheter och med olika kunskapsbakgrund som kompletterade varandra bra. I början blev jag förvånad över den tillbakadragna roll de hade – jag är ju van att det står en kursledare och mässar framme vid tavlan – men när jag förstod syftet med det insåg jag det geniala med upplevelsebaserad inlärning. De fanns där som stöd, och de utmanade och styrde när de behövdes, men det mesta arbetet gjorde vi faktiskt själva som grupp, precis som det är i verkliga livet.

Hur upplevde du att arbeta med en grupp okända människor?
För var uppgift och utmaning vi löste lärde vi känna varandra bättre. Jag är oerhört tacksam för allt de övriga deltagarna delade med sig av sina egna erfarenheter. När kursen avslutades kändes det nästan som att jag hade bättre koll på de här personernas styrkor och svagheter än jag hade på personerna i mitt eget team. Det var ett visst vemod att lämna gruppen den dag vi åkte hem, men samtidigt var jag ju så laddad för att komma tillbaka till mitt eget team och börja tillämpa det jag lärt mig.

Hur känns det nu efter du har gått kursen?
Jag är glad att min chef föreslog kursen! Jag har haft väldigt stor nytta av den i arbetet med mitt team. De teoretiska avsnitten och materialet vi fick med oss har varit bra att ha som stöd och att återvända till då och då. Och jag är nog mest förvånad över hur mycket kursen betytt för mig personligen. Det jag lärde mig under kursen och den feedback jag fick från de övriga deltagarna är något som jag alltid kommer att ha med mig, oavsett vad jag gör framöver.

Sara, team-ledare

Känner du dig nyfiken på vad en KLOK-utbildning skulle kunna göra för dig? Läser mer här.

 

Prenumerera på inlägg

Medarbetarutbildning

2 feb 2014

Många chefer går ledarutvecklingskurser och ledarprogram och möter sen en arbetsgrupp som inte har samma kunskaper. Vi vet att behovet är stort av att också utbilda medarbetarna mot större effektivitet. I en lärande organisation med goda medarbetare tar var och en initiativ till att utveckla både sig själv och den egna verksamheten.

Initiativ, lojalitet och ansvarstagande är utmärkande för gott medarbetarskap. Detta handlar om att leda sig själv — därför är medarbetarskapet så viktigt att utveckla.

Medarbetarutveckling handlar om att skapa beteendeförändring. Det räcker inte att enbart skapa nya perspektiv, förståelse och ny kunskap. Det väsentliga är hur det påverkar deltagarna att bli än bättre i att utöva sitt arbete och sin medarbetarroll och därmed bidra positivt till att uppfylla företagets mål.

Våra medarbetarskapsutbildningar är organisations– och individanpassade. Vi arbetar med medarbetarskap utifrån ett koncept där företagets värderingar ligger till grund för ett önskat beteende hos medarbetarna.

Kontakta oss för mer information.

 

Prenumerera på inlägg

Kraniosakral behandling ger kroppen möjlighet att själv lösa spänningar och obalanser på cellnivå så att en djup läkning kan ske.

Läs mer...

Är det bekymmer i personalgruppen – allt från konflikter och samarbetsproblem till attitydproblem och bristande ledarskap – så lönar det…

Läs mer...

Flera kurser på gång.

Läs mer...

back on top