skip to main navigation

Lotta Lindgren

Arkiv: januari, 2014

Innovationer och nytänkande

26 jan 2014

Att ta vara på idéer och att vara innovativ är inte bara en konkurrensfaktor, det är många gånger ett måste för att överleva som företag.

Ta hjälp av omvärlden
Det börjar bli allt vanligare att företag och organisationer tar hjälp av omvärlden och allmänheten i utvecklingsarbetet. De engelska orden open innovation och crowdsourcing är begrepp som brukar nämnas i dessa sammanhang (på Wikipedia kan du läsa mer).

Många chefer hämmar innovation och förnyelse
Tyvärr visar undersökningar att cheferna själva inte vill att deras medarbetare ska förnya. Ron Ashkenas, exekutiv partner på Schaffer Consulting och författare, identifierar tre (o)avsiktliga orsaker till varför chefer skickar dubbla budskap kring innovation:

  • Innovation kan ta lång tid att ge avkastning medan chefer ofta betonar de kortsiktiga kraven och kräver omedelbara resultat.
  • Chefer är rädda att innovation kommer att störa verksamheten där den befinner sig nu.
  • Innovation kräver experiment. Många chefer kan vara obekväma med att inte ha en fast plan som kan följas steg-för-steg.

Trots att det inte är lätt att ändra ett företags kultur så menar Ron Ashkenas att det är precis vad som krävs — innovation behöver både uppmuntras och stödjas.

Var börjar man?
Att få idéer utifrån innebär ju inte att det tar slut med idéer inifrån. Men hur uppmuntrar man till innovation och utveckling inom det egna företaget?

Ja, det gäller att medvetet skapa en innovationskultur som bygger på delaktighet på alla nivåer och träna medarbetarna till att bidra i utvecklingen. En miljö där man vågar uttrycka sin åsikt och där man uppmuntras att tänka nytt och annorlunda är grunden för en god innovations-kultur. Dessutom behöver man förstå att inte alla behöver vara ”kreativa idé-personer”, man kan bidra på annat sätt och i andra roller.

Skapa utrymme för tid och reflektion
Sedan vet man att ett  uppskruvat tempo och pressat arbetsklimat inte nödvändigtvis gynnar idéer, utveckling och förnyelse — det behöver finnas utrymme och tid för reflektion. Meditation och medveten närvaro (mindfulness), andningstekniker och så vidare har visat sig vara gynnsamt för att hitta lösningar på problem och utmaningar som organisationer står inför — ett nytt sätt att tänka, men det kräver modiga ledare. (Källa: Management Today)

Ett exempel
Försäkringsbolaget If har provat mindfulness för att medarbetarna ska må bra och prestera bättre. I den danska verksamheten fick 35 medarbetare vara med i ett program med 10 minuters träning per dag. Efter 4 månader upplevde 88 procent att de hade blivit effektivare, hade lättare att fokusera på sina arbetsuppgifter och kunde hantera stress bättre. (Källa:Personal & Ledarskap)

Bli ledaren som gynnar nytänkande
I vår kurs KLOK får du lära dig mer om samarbetets komplexitet och vad som utmärker högpresterande team. Här får du lära dig att använda konstruktiv kritik och hur du kan coacha dina medarbetare. Bland mycket annat. Välkommen att anmäla dig här.

Prenumerera på inlägg

En blick framåt

19 jan 2014

Vi kan inte förutspå framtiden, men vi kan försöka förstå de drivkrafter och utmaningar som kommer att prägla vår framtid.

Utmaningar
Förutsättningarna och spelreglerna för oss som individer, företag och organisationer har på bara något årtionde påtagligt förändrats.

Miljöutmaningar, globalisering, den snabba utvecklingen på IT-sidan och nya sätt att kommunicera är några av de starka drivkrafterna — förändringar som innebär många nya möjligheter men också många nya utmaningar. Det är en hård press på oss att ta till oss det nya i snabb takt, valmöjligheterna har blivit många fler och det är en utmaning att sålla i den ökande informationsmängden. Stress följer tyvärr ofta i pressens spår.

Möjligheter
Men vi är också gemensamt med och skapar vår sam- och framtid. Vi är individer, arbetskamrater, chefer och företagsledare som ska fungera tillsammans.

Genom att investera tid och pengar på att utveckla ledare, medarbetare och individer skapar vi goda förutsättningar för att utveckla sunda arbetsplatser. Vi lägger därmed också grunden för en miljö som tillåter växande och utveckling, både på individ- och företagsnivå — en konkurrensfaktor som blir allt viktigare.

Vi hjälper gärna till
Vi på Lotta Lindgren AB är gärna med och bidrar på ett positivt sätt. Vi arbetar med utvecklings- och förändringsarbete inom människan, mellan människor, inom organisationer och i samhället. Här kan du läsa mer om de utbildningar vi erbjuder.

 

Prenumerera på inlägg

Nyårslöften = nya vanor

9 jan 2014

manageyourdaytoday

Nytt år brukar för många innebära önskningar om förändring: gå ner i vikt, sluta röka, äta bättre, jobba mindre och så vidare. I grunden handlar det om vanor och inlärda beteenden som ska förändras – något som är fullt möjligt – men för att det ska lyckas behöver man förstå vad som behövs för att förändringen ska bli bestående.

Det finns en hel del forskning kring hur man skapar nya vanor och man kan läsa mycket på nätet. Dr. BJ Fogg på Stanford University är en av dem som tittat närmare på det här.

  1. Motivation – Är du motiverad att göra beteendeförändringen? Utan verklig motivation kommer du garanterat att misslyckas. Att införa nya vanor för att man ”borde” eller för att det ”skulle vara bra” räcker inte, viljan till förändring måste vara tydligt förankrad inom en själv.
  2. Förmåga – Satsa på enkla förändringar, ju enklare desto bättre, och börja därifrån. Om utmaningen är för svår är risken stor att du tappar motivationen.
  3. Triggers – Beteenden uppstår ofta inte spontant utan brukar sammanfalla med en trigger, som att du tar på dig säkerhetsbältet när bilens varningslampa börjar blinka och ljuda. Koppla ihop din nya vana med en redan befintlig vana, då är chansen större att du kommer att lyckas.

Och att redan från början planera för vad du ska göra när motivationen tryter eller det uppstår hinder är också bra tips. Den som känner dig själv bäst är du! Skapa förutsättningar för att lyckas.

Dr BJ Fogg har en minikurs på nätet som är gratis. Du kan läsa mer här: Tiny Habits.

”Simplicity matters more than motivation”
– BJ Fogg

 

Prenumerera på inlägg

Om du bara ska gå en ledarskapsutbildning – gå KLOK.

Läs mer...

Jan Kindberg hos oss. Jan har lång erfarenhet av arbete med unga vuxna, trauman och stress. Han är leg psykolog…

Läs mer...

Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få information direkt i din e-postlåda.

Läs mer...

back on top