skip to main navigation

Lotta Lindgren

Arkiv: juni, 2011

Ambassadör för kvinnligt företagande

14 jun 2011

Från och med maj månad är jag ambassadör för kvinnligt företagande, utsedd av Tillväxtverket. Uppgiften är att:

• göra kvinnors företagande synligt
• vara förebild för andra kvinnor
• sprida kunskap om vad företagande innebär
• inspirera andra att se företagandet som möjligt karriärval
• berätta sin historia som företagare

Det är ett ideellt uppdrag som kan bokas direkt via min hemsida eller via Tillväxtverkets hemsida (om du önskar just mig så skriv det i så fall på bokningen).
Målgrupper är; studenter vid gymnasier och universitet, komvux, yrkesinriktade utbildningar, lärare, syokonsulenter, ideella föreningar, nätverk, organisationer, Arbetsförmedlingen, Almi/företagarcentrum

Jan Kindberg hos oss. Jan har lång erfarenhet av arbete med unga vuxna, trauman och stress. Han är leg psykolog…

Läs mer...

För att en grupp ska kunna utvecklas och växa behöver den lära sig handskas med olikheter, konflikter, konkurrens och ledarskap….

Läs mer...

Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få information direkt i din e-postlåda.

Läs mer...

back on top