skip to main navigation

Lotta Lindgren

Arkiv: juni, 2011

Ambassadör för kvinnligt företagande

14 jun 2011

Från och med maj månad är jag ambassadör för kvinnligt företagande, utsedd av Tillväxtverket. Uppgiften är att:

• göra kvinnors företagande synligt
• vara förebild för andra kvinnor
• sprida kunskap om vad företagande innebär
• inspirera andra att se företagandet som möjligt karriärval
• berätta sin historia som företagare

Det är ett ideellt uppdrag som kan bokas direkt via min hemsida eller via Tillväxtverkets hemsida (om du önskar just mig så skriv det i så fall på bokningen).
Målgrupper är; studenter vid gymnasier och universitet, komvux, yrkesinriktade utbildningar, lärare, syokonsulenter, ideella föreningar, nätverk, organisationer, Arbetsförmedlingen, Almi/företagarcentrum

Om du bara ska gå en ledarskapsutbildning – gå KLOK.

Läs mer...

Många chefer går ledarutvecklingskurser och ledarprogram och möter sen en arbetsgrupp som inte har samma kunskaper. Vi vet att behovet…

Läs mer...

Är det bekymmer i personalgruppen – allt från konflikter och samarbetsproblem till attitydproblem och bristande ledarskap – så lönar det…

Läs mer...

back on top